Fotowoltaika

i

Autor: Mariusz Bykowski Przewody panelu łączy się z optymalizatorami przymocowanymi wcześniej do szyn na dachu. Potem, w taki sam sposób układa się i łączy kolejne panele

Fotowoltaika dla rolnika – to się opłaca

2020-10-22 8:10

Już w połowie października 2020 roku rusza nabór wniosków w kolejnej edycji rządowego programu Agroenergia. Rolnik, który zainstaluje panele fotowoltaiczne w swoim gospodarstwie może w ramach tego programu dostać dofinansowanie do swojej inwestycji. Przysługuje mu też ulga w podatku rolnym. Sprawdź, jakie wsparcie możesz otrzymać jako właściciel lub dzierżawca nieruchomości rolnych, jeśli zdecydujesz się na montaż paneli fotowoltaicznych.

Mniejsze koszty

Rolnicy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii, które ułatwiają im pracę, ale też  generują większe koszty energii. Prąd to bardzo często aż 20% wszystkich wydatków ponoszonych przez gospodarstwo rolne, a zapotrzebowanie na energię elektryczną, podobnie jak ceny prądu, stale rośnie.

Niezależnie od tego, czy właściciel gospodarstwa rolnego prowadzi hodowlę, zajmuje się przetwórstwem czy jest producentem, mechanizacja rolnictwa sprawia, że rośnie liczba maszyn i urządzeń wykorzystujących energię energię elektryczną, dlatego fotowoltaika jest dla rolnika dobrą inwestycją. Im większe i bardziej zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym rolnik ponosi wyższe koszty za prąd, a wysokość rachunków sięga nawet kilku tysięcy złotych rocznie.

W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być zainstalowanie nowoczesnych paneli fotowoltaicznych, które pozwolą rachunki za prąd znacząco obniżyć. Tym bardziej, że w ramach rządowego programu Agroenergia można liczyć na dofinansowanie  do fotowoltaiki.

Jak to działa?

Panele fotowoltaiczne produkują energię elektryczną, z której gospodarstwo rolne może korzystać cały rok. Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest na bieżące potrzeby, a produkowane nadwyżki “magazynują się” w sieci energetycznej. 80% nadwyżek z fotowoltaiki wróci do rolnika wieczorami i zimą, kiedy dzień jest krótszy i produkcja niższa. Instalacja fotowoltaiczna to także bardzo dobre zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej.

Kto może dostać dofinansowanie

O dofinansowanie z programu Agroenergia może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.

Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia mogą także otrzymać  osoby prawne (spółki prawne, przedsiębiorstwa rolnicze) będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni lub

Jakie dopłaty

Wysokość dotacji  jest uzależniona od mocy instalacji. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 15 tys. zł pod warunkiem, że moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych  nie przekracza 30 kW. 

Jeśli moc instalacji fotowoltaicznej mieści się w granicach Przy instalacjach hybrydowych, czyli  łączących np. instalację fotowoltaiczną z pompą ciepła lub elektrownię wiatrową z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, przy czym przysługuje dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.

Program Agroenergia przewiduje też dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących instalacji magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może być większy niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Najważniejsze warunki dofinansowania w ramach programu Agroenergia:

- przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

- dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji;

- urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

- dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, jak np. z programu Mój Prąd.

Ulga w podatku rolnym

Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny, który zainstaluje panele fotowoltaiczne może odliczyć 25% wartości inwestycji od podatku rolnego. Ulga  przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Kwota ulgii inwestycyjnej,  która nie została wykorzystana przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

Przykład: Rolnik płaci w swojej gminie 5 tys. zł podatku rolnego w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna ma wartość 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł (czyli 25% wartości instalacji). W związku z powyższym rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł.

Najnowsze