GSK otwiera GSK Finance Hub. Farmaceutyczny gigant znów inwestuje w Polsce

2019-03-26 0:53
GSK otwiera GSK Finance Hub. Farmaceutyczny gigant znów inwestuje w Polsce
Autor: Materiały Prasowe

GSK, jeden z największych inwestorów w polskim przemyśle farmaceutycznym, ogłosił plan uruchomienia kolejnej inwestycji w Polsce - GSK Finance Hub. Nowe centrum finansowe będzie odpowiedzialne za procesy finansowe w ramach całej Grupy GSK w Europie. Inwestycja o wartości ok. 30 mln zł pozwoli na utworzenie w Poznaniu 200-300 nowych miejsc pracy dla doświadczonych ekspertów z obszaru finansów.

Poznańskie centrum jest jednym z trzech takich jednostek regionalnych GSK Finance Hub na świecie. To eksperckie centra zajmujące się zaawansowanymi analizami, raportowaniem, planowaniem, koordynacją i doradztwem. Zespół specjalistów poznańskiego GSK Finance Hub będzie odpowiedzialny za region europejski i będzie ściśle współpracować z innymi specjalistami z obszaru finansów pracującymi w Europie oraz w różnych funkcjach, takich jak badania i rozwój czy produkcja. Obrót całej Grupy GSK to obecnie 40 mld zł.

SZANSA ROZWOJU DLA SPECJALISTÓW

ce Hub będzie włączony w rozwój funkcji finansów Grupy. Opiera się on na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym na inteligentnej automatyzacji procesów finansowych, wykorzystującej technologię mobilną oraz robotyzację procesów. – Firma GSK jest mocno związana z Polską i od 20 lat prowadzi tu wiele działań biznesowych i inwestycji – by wymienić wśród wielu innych fabrykę leków, Centrum Usług Biznesowych GSK IT, badania kliniczne czy teraz GSK Finance Hub. Polska tworzy otoczenie przyjazne dla prowadzenia działalności biznesowej, ale też wyróżnia się silnym kapitałem ludzkim, dzięki któremu możemy tu przyciągać innowacyjne projekty o znaczeniu globalnym –mówi Nikos Xydias, dyrektor generalny GSK w Polsce. Jeszcze w tym roku obecny zespół około 2 tys. pracowników GSK zatrudnionych w Polsce powiększy się o kolejne 80 osób. Docelowo wciągu najbliższych 2 lat w GSK Finance Hub ma pracować 200–300 specjalistów. Jest to wyjątkowa szansa dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę i kompetencje w różnorodnym obszarze finansów: od planowania, raportowania i analiz, poprzez wsparcie ośrodków badawczo-rozwojowych, funkcji korporacyjnych, produkcji oraz działalności biznesowej. Nowe centrum, podobnie jak poprzednie inwestycje GSK w Polsce, rozwinie unikatowe kompetencje zawodowe ekspertów, tym razem z obszaru finansów.

POZNAŃ ATRAKCYJNY DLA INWESTORÓW

– Polska jest krajem otwartym na nowe inwestycje. Naszym celem jest zapewnienie większej liczby przedsięwzięć innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie, oferujących wysokopłatne i stabilne miejsca pracy. Ogłoszenie inwestycji GSK Finance Hub w Polsce, jako trzeciego na świecie, jest dowodem na istnienie u as dobrych warunków dla inwestorów. To także potwierdzenie, że Polska stała się dla GSK rynkiem strategicznym, na którym lokuje coraz więcej swoich działań. Mam nadzieję, że nowe centrum finansowe przyczyni się do rozwoju całej branży na naszym rynku – stwierdził minister Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Obok inwestycji w poznańską fabrykę leków GSK utworzyła w Polsce pięć centrów kompetencji, wspierających działalność operacyjną GSK w Polsce i na świecie. Zajmują się one m.in. IT, nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz obszarem medycznym, marketingowym i regulacyjnym. Największą jednostką tego typu jest Centrum Usług Biznesowych GSK IT, które zatrudnia obecnie 700 osób.

– Miasto Poznań od wielu lat prowadzi działania ukierunkowane na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów. Priorytetami są dla nas branże zaawansowane technologicznie, w tym nowoczesne usługi biznesowe czy informatyczne. Mamy świetnych specjalistów i dobrą infrastrukturę. Przykład firmy GSK potwierdza, że Poznań tworzy atrakcyjne i bezpieczne warunki do inwestowania. Cieszymy się, że zagraniczne firmy chętnie lokują tu swoją działalność i na pewno będziemy je wspierać w tych zamierzeniach – podkreśliła Katarzyna Kierzek–Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania.

Jeden z największych inwestorów w branży farmaceutycznej

GSK jest jednym z największych inwestorów w polskim przemyśle farmaceutycznym, dostarczającym ponad 300 leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia polskim pacjentom. W Polsce zatrudnia ok. 2000 osób. Tylko w 2017 r. firma odprowadziła ok. 250 mln zł podatków i składek ZUS. Przez 20 lat inwestycji w poznańskiej fabryce do produkcji w Polsce wdrożono ponad 80 leków z globalnego portfela GSK, co otworzyło drogę do rozwoju eksportu. Obecnie 100 mln opakowań leków trafia z poznańskiej fabryki na ponad 130 rynków na świecie.

Materiał Partnerski