Świąteczne zakupu. My, kupując jakie mamy prawa ?

i

Autor: Shutterstock

Prawa konsumenta

Gwarancja towaru, zwrot bez metki, anulowanie zakupu. Jakie prawa ma kupujący?

Reklamować kupiony towar można na podstawie gwarancji lub na podstawie jego niezgodności z umową. Konsument może mieć jednak problem z anulowaniem zakupu towaru, czy zwrotem towaru bez metki. Zwrot towaru kupionego w sklepie stacjonarnym to jedno, a w internetowym to już inna kwestia. Wyjaśniamy, jak dokonać reklamacji chybionego prezentu świątecznego.

Spis treści

 1. Gwarancja towaru
 2. Towar niezgodny z umową
 3. Jak złożyć reklamację?
 4. Zwrot rzeczy kupionej przez Internet
 5. Zwrot rzeczy kupionej w sklepie stacjonarnym
 6. Jak zwrócić towar bez metki?
 7. Anulowanie zakupu
 8. Przesyłka nie dotarła w terminie

Gwarancja towaru

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie gwaranta, że towar będzie posiadał określone właściwości przez określony czas. Gwarancja może być udzielana przez producenta, sprzedawcę lub dystrybutora. Gwarancja jakości towaru - dotyczy właściwości towaru, które są określone w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja trwałości towaru - dotyczy zachowania funkcji lub parametrów towaru przez określony czas. Gwarancja może być udzielana na określony czas, który może wynosić od 1 roku do 10 lat, a nawet dożywotnio.

W przypadku, gdy towar objęty jest gwarancją, a okazał się wadliwy, konsument może domagać się:

 • naprawy towaru,
 • wymiany towaru na nowy,
 • obniżenia ceny towaru,
 • odstąpienia od umowy.

Konsument powinien zgłosić wadę towaru do gwaranta w ciągu 1 miesiąca od dnia wykrycia wady. Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi.

Towar niezgodny z umową

Jeśli zakupiłeś towar, który jest niezgodny z umową, masz prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca powinien podjąć działania w celu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową.

Przykłady niezgodności towaru z umową:

 • Towar nie spełnia wymagań określonych w opisie produktu lub w reklamie.
 • Towar nie nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Towar jest wadliwy, np. ma usterkę lub uszkodzenie.

Jak złożyć reklamację?

Można złożyć ją w dowolnej formie, ale najlepiej na wszelki wypadek zrobić to pisemnie. 

Aby złożyć reklamację, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Poinformuj go, że towar jest niezgodny z umową.
 2. Wyjaśnij, na czym polega niezgodność towaru z umową.
 3. Wymień swoje żądania. W ramach reklamacji konsument może żądać: naprawy towaru,  wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.
 4. Dołącz do reklamacji dowód zakupu towaru.
 5. Pamiętaj o zachowaniu dowodu wysłania reklamacji.

Ważne!  Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. To jeden z wielu dowodów nabycia towaru w danym sklepie i w danej cenie. Inne dowody to: świadkowie, wydruki z karty płatniczej czy kredytowej, e-maile.

Sprzedawca jest zobowiązany poinformować nas w ciągu 14 dni, czy uznał naszą reklamację za uzasadnioną czy ją oddalił. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał.

Jako konsumenci nie ponosimy żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru niezgodnego z umową. Składając reklamację, udostępniamy sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a sprzedawca odbiera go na swój koszt, a także ponosi koszty naprawy lub wymiany. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zwraca towar sprzedawcy na jego koszt.

Zwrot rzeczy kupionej przez Internet

Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo to przysługuje również w przypadku, gdy towar nie spełnia oczekiwań kupującego.

Zwrot rzeczy kupionej w sklepie stacjonarnym

Zwrot towaru to uprawnienie konsumenta, które przysługuje mu w przypadku zakupu towaru, który jest wolny od wad. W przypadku zwrotu towaru konsument może żądać od sprzedawcy zwrotu ceny towaru. Zwrot towaru może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zakupu towaru, chyba że sprzedawca w regulaminie sklepu stacjonarnego lub w innym dokumencie określił inny termin.

Oto przykłady, kiedy konsument może złożyć wniosek o zwrot towaru:

 • Kupiłaś nową sukienkę, ale po dokładnym obejrzeniu stwierdziłaś, że nie jest to to, czego szukałeś.
 • Kupiłeś nowy laptop, ale stwierdziłeś, że nie spełnia Twoich oczekiwań.
 • Kupiłeś nowy produkt, ale nie jesteś z niego zadowolony.

Jak zwrócić towar bez metki?

Jak już wcześniej napisano konsument ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo to przysługuje również w przypadku, gdy towar nie posiada metki.

Aby zwrócić towar bez metki, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Poinformuj go, że chcesz zwrócić towar bez metki.
 2. Wyślij towar do sprzedawcy. Towar należy wysłać na adres zwrotny wskazany przez sprzedawcę.
 3. Dołącz do przesyłki oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz pobrać ze strony internetowej sprzedawcy lub napisać samodzielnie.
 4. Pamiętaj o zachowaniu dowodu wysłania towaru. Dowód wysłania towaru może być Ci potrzebny w przypadku, gdyby sprzedawca odmówił zwrotu pieniędzy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku, gdy sprzedawca uzależnia zwrot towaru od posiadania metki, taki zapis może być uznany za klauzulę niedozwoloną, a ta nie obowiązuje konsumenta, mimo jej zapisu w regulaminie sklepu internetowego kupujący ma prawo odstąpić od umowy. 

Anulowanie zakupu

Anulowanie zakupu przez Internet może być proste i szybkie, jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami sprzedawcy. Jak anulować zakup przez Internet? Najlepiej w trzech krokach:

 1. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Możesz to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego na stronie internetowej sprzedawcy lub telefonicznie.
 2. Wyjaśnij, że chcesz anulować zakup. Podaj sprzedawcy numer zamówienia i nazwę produktu, który chcesz anulować.
 3. Wypełnij formularz anulowania zakupu. Jeśli sprzedawca ma formularz anulowania zakupu, możesz go wypełnić i wysłać do sprzedawcy.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez niego anulowania zakupu.

Przesyłka nie dotarła w terminie

Gdy przesyłka nie dotarła w terminie, należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą. Sklep internetowy jest odpowiedzialny za przesyłkę do momentu jej doręczenia do kupującego.

W przypadku opóźnienia w dostawie przesyłki, sprzedawca może: wysłać przesyłkę ponownie, zwrócić pieniądze za przesyłkę, złożyć reklamację u przewoźnika.

Sprzedawca powinien poinformować kupującego o podjętych działaniach. Jeżeli sprzedawca nie podejmie żadnych działań w celu wyjaśnienia sytuacji, kupujący może złożyć reklamację. W reklamacji należy wskazać, że przesyłka nie dotarła w terminie, a także wskazać, jakiego zadośćuczynienia się domaga kupujący.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca powinien zwrócić kupującemu pieniądze lub wysłać przesyłkę ponownie.

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz

Pytanie 1 z 10
Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był:
Święta w PRL
Tańczące z promocjami 28.11.2023
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze