Super Poradnik. Ile może dorobić emeryt ?

i

Autor: Shutterstock

Praca i emerytura

Ile można dorobić do emerytury od 1 marca 2024? ZUS narzuca nowe limity

Kogo nie dotyczą limity zarobkowe? Kogo dotyczą? Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić emeryturę lub rentę? Ile można dorobić do emerytury lub renty? Znaczenie tych informacji rośnie wraz ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W czwartym kwartale 2023 r. wyniosło ono 7540,36 zł, czyli o ponad 340 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim.

Spis treści

  1. Kogo nie dotyczą limity dorabiania do emerytury lub renty?
  2. Wyjątek od zasady - świadczenie minimalne
  3. Komu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie?
  4. Limity dorabiania do emerytury lub renty od 1 marca 2024 r.
  5. Ile można dorobić do emerytury do końca lutego 2024 r.?
  6. Ile można dorobić do emerytury od 1 marca do 31 maja 2024 r.?
  7. Nowe limity dorabiania do emerytury dla wybranych grup emerytów

Od 1 marca br. do końca maja tego roku w każdym miesiącu będzie można zarobić o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania do emerytury lub renty?

Limity zarobkowe nie dotyczą tylko tych emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obowiązuje wtedy zasada dorabiania na emeryturze bez żadnych limitów, a dodatkowy przychód osiągany przez emeryta, który osiągnął powszechny wiek emerytalny nie wpływa wypłatę emerytury. Jeżeli pobierasz rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, możesz dorabiać do niej bez ograniczeń. Podobnie jak bez ograniczeń mogą dorabiać renciści pobierający renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do takich świadczeń.

Wyjątek od zasady - świadczenie minimalne

Wyjątek od zasady dorabiania na powszechnej emeryturze bez limitów stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (które od marca 2024 r. będzie wynosić 1780,96 zł. brutto). Wtedy, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum. Inaczej sprawy mają się jednak z wpływem pracy na świadczenia osób na emeryturach wcześniejszych, ponieważ pobierających wcześniejszą emeryturę obejmują limity dorabiania.

Komu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie?

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić emeryturę, emeryturę pomostową, rentę rodzinną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., a także rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. Poza tym także rentę inwalidy wojskowego oraz rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym.

Limity dorabiania do emerytury lub renty od 1 marca 2024 r.

Limity dorabiania do emerytur wcześniejszych zmieniają się co kwartał wraz ze zmianą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Prezes ZUS w cyklicznych komunikatach podaje ile wynosi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ile wynosi 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jeżeli emeryt będący na wcześniejszej emeryturze przekroczy pierwszy z tych limitów, spowoduje to pomniejszenie wypłacanej mu emerytury. Jeżeli natomiast przekroczony zostanie drugi limit, wyplata świadczenia emerytalnego zostanie zawieszona.

Nie powoduje zmniejszenia świadczeń osiągnięcie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS.

Od 1 marca do 31 maja kwota ta wynosi 5278,30 zł brutto. 

Ile można dorobić do emerytury do końca lutego 2024 r.?

W tej chwili obowiązują jeszcze limity dorabiania do emerytury, podane przez Prezesa ZUS z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent. Funkcjonować będą one jeszcze tylko przez kilka dni - do 29 lutego 2024 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS, bez pomniejszania emerytury można na dzisiejszy dzień osiągać przychód odpowiadający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r., to jest 5036,50 zł brutto. Przychód wyższy od 5036,50 zł stanowi podstawę do pomniejszenia wypłacanej emerytury o kwotę przekroczenia. Czyli jeśli dorobisz np. 5236,50 zł brutto, twoja emerytura zostanie pomniejszona o 200 zł brutto. W przypadku przekroczenia stosuje się tzw. kwotę maksymalnego pomniejszenia. Jest to limit ustalany raz na rok 1 marca. Jeszcze do 29 lutego 2024 r. kwota ta wynosi 794,35 zł. Oznacza to, że jeśli na wcześniejszej emeryturze dorobisz do niej więcej niż 5830,85 brutto (5036,50 zł plus 794,35 zł), ZUS pomniejszy twoją emeryturę o 794,35 zł. ZUS zawiesi twoją wcześniejszą emeryturę jeśli twój przychód przekroczy kwotę 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. czyli 9353,50 zł brutto. 

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Ile można dorobić do emerytury od 1 marca do 31 maja 2024 r.?

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7540,36 zł, czyli o ponad 340 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (7194,95 zł). W związku z tym w marcu, kwietniu i maju br. wzrosną limity dla emerytów i rencistów dorabiających do swoich świadczeń.

Od 1 marca br. roku będą obowiązywały wcześniejszych emerytów i rencistów nowe limity dorabiania: będą one wyższe niż w poprzednim kwartale. W marcu, kwietniu i maju 2024 roku na zmniejszenie emerytury lub renty nie wpłyną zarobki do 5278,30 zł brutto miesięcznie. To istotna zmiana, ponieważ w każdym miesiącu będzie można zarobić o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale.70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to od marca 5278,30zł brutto. a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to 9802,47 z brutto. Jeżeli emeryt będący na wcześniejszej emeryturze przekroczy kwotę dorabiania 5278,30 zł brutto, spowoduje to pomniejszenie wypłacanej mu emerytury o kwotę przekroczenia. Jeżeli natomiast dorabiając przekroczy kwotę 9802,47 zł brutto, wyplata świadczenia emerytalnego zostanie zawieszona.

Nowe limity dorabiania do emerytury dla wybranych grup emerytów

Od 1 marca do 31 maja 2024 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. wynosi 5278,30 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. wynosi 9802,50 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Ile można dorobić do emerytury pomostowej?

W przypadku emerytury pomostowej obowiązują do końca lutego wymienione wyżej limity dorabiania. Jednak od 1 stycznia 2024 roku do ustawy o emeryturach pomostowych dodano przepis mówiący o tym, że prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Od marca po przekroczeniu limitu 9802,47 zł brutto, emerytura pomostowa zostanie zawieszona. Do pomostówki można dorobić miesięcznie 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od marca będzie to kwota 5278,30 zł brutto.  

Ile można dorobić do emerytury policyjnej?

Emerytura policyjna przysługuje po 15 latach służby osobom, które zaczęły pracować w Policji przed 1 stycznia 2013 roku, a po 25 latach służby osobom, które zaczęły pracować w Policji po 31 grudnia 2012 roku. Policjant na emeryturze może dorabiać, a obowiązują go limity jak przy wcześniejszych emeryturach z ZUS. Jednak gdy policjant na emeryturze przekroczy drugi limit, czyli 9353,50 zł przychodu, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pomniejszy mu emeryturę o 25 proc., nie dojdzie jednak do jej zawieszenia.

Ile można dorobić do emerytury wojskowej?

Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Gdy żołnierz rozpoczął służbę po 31 grudnia 2012 roku na emeryturę przechodzi po 25 latach służby. Do dorabiania do emerytury wojskowej stosuje się takie same zasady jak w przypadku emerytury policyjnej, tak więc gdy (od marca 2024 r.) przekroczy się limit 5278,30 zł brutto emerytura wojskowa zostaje pomniejszona, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury, natomiast przekroczenie limitu 9802,47 zł brutto spowoduje pomniejszenie emerytury właśnie o 25 proc.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
W weselnym hicie 2 plus 1 „Windą do nieba” Pannie Młodej niosą suknie z welonem, a kto na nią czeka?
QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze