Ile zarobi Kancelaria Sejmu w 2020 r.? Budżet zaakceptowany

2019-07-18 12:52 KN
Język śląski językiem regionalnym? Sejm zajmie się sprawą
Autor: wikimedia commons/Mateusz Kudła Język śląski językiem regionalnym? Sejm zajmie się sprawą

575 mln 619 tys. zł to kwota przeznaczona na wydatki Kancelarii Sejmu na 2020 r. W środę Komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Tymczasem dochody Kancelarii wyniosą 3 mln 979 tys. zł, w tym 3 mln zł na usługach gastronomicznych. Ponad 14 mln zł będzie przeznaczonych na diety poselskie.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych Kancelarii Sejmu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosną w porównaniu do 2019 r. o 2,1 proc., czyli o 2 mln 101 tys. zł. Z kolei wydatki bieżące – w porównaniu do poprzedniego roku – wzrosną o 0,9 proc., co daje 3 mln 414 tys. zł.

Prognozowane źródła dochodów to m.in.

– najem i dzierżawa składników majątkowych (95 tys. zł)

– wpływy z usług (3 mln 209 tys. zł)

– wpływy ze sprzedaży wyrobów (131 tys. zł)

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (24 tys. zł)

– wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (500 tys. zł).

Wydatki Kancelarii Sejmu na 2020 r. obejmą

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (104 mln 52 tys. zł)

– wydatki bieżące (402 mln 734 zł)

– wydatki majątkowe (68 mln 833 tys. zł).

14 mln 659 tys. zł zostanie przeznaczonych na diety poselskie, 84 mln 178 tys. zł – na ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, a 272 tys. zł – na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników biur poselskich. 1 milion 367 tys. zł – diety dla członków Rady Ochrony Pracy. 2,5 mln zł Kancelaria przeznaczy na umundurowanie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Wydatki bieżące, takie jak środki czystości, papier, artykuły remontowe, pochłoną 82 mln 297 tys. zł z planowanego budżetu, 191 mln 228 tys. zł zostanie przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Kancelarii Sejmu, uposażenia poselskie, dodatki dla posłów pełniących funkcje przewodniczących lub ich zastępców w komisjach, wynagrodzenia dla członków Prezydium Sejmu, odprawy emerytalne posłów oraz na wynagrodzenia członków Rady Mediów Narodowych.

Odprawy parlamentarne dla posłów obecnej kadencji oraz pracowników biur poselskich wyniosą 5 mln 577 tys. zł, o ile nie zostaną one zrealizowane w 2019 r.

Podróże

Posłowie i pracownicy Kancelarii oraz m.in. członkowie Rady Mediów Narodowych będą mogli wydać:

– 12 mln 537 tys. zł na podróże służbowe po Polsce

– 5 mln 300 tys. zł na podróże zagraniczne

Najnowsze