Spadająca inflacja

i

Autor: Canva zdjęcie ilustracyjne

Inflacja

Inflacja w Hiszpanii i Belgii spadła poniżej 2 proc.! W Polsce wciąż jest dwucyfrowa

2023-07-19 14:10

W trzech państwach należących do Unii Europejskiej wskaźnik inflacji spadł poniżej 2 proc. W większości krajów to dwucyfrowa inflacja wciąż jest standardem.

W czerwcu 2023 roku inflacja HICP w Unii Europejskiej wyniosła 6,4%. W strefie euro inflacja HICP obniżyła się do 5,5%. To już 23 miesiąc z rzędu, w którym inflacja HICP przekraczała 2-procentowy cel Europejskiego Banku Centralnego. Aby zniwelować poziom inflacji, Europejski Bank Centralny podjął decyzję o kolejnym podniesieniu stóp procentowych - aktualnie są one na najwyższym poziomie w historii.

Od 1 proc. w Luksemburgu do 20 proc. na Węgrzech. Inflacja w UE jest nierównomierna

Jak wskazują eksperci, poziom inflacji na terenie Unii Europejskiej jest skrajnie nierównomierny. Z inflacji galopującej - stała się inflacją kłusującą. "Już tylko w czterech krajach Unii Europejskiej osiągała ona wartości dwucyfrowe. Dla porównania, jeszcze na początku roku taka lista liczyła 17 krajów" - informuje portal Bankier.pl. Jakie wskaźniki osiąga inflacja w wybranych krajach UE?

  • Węgry - blisko 20 proc.
  • Polska, Czechy i Słowacja - ok. 11 proc.
  • Luksemburg - 1 proc.
  • Belgia i Hiszpania - 1,6 proc.

W 17 krajach inflacja HICP była wyższa od 4% i niższa od 9%. "Wskaźniki inflacji w krajach Unii Europejskiej (zarówno CPI, jak i HICP) przestały być ze sobą porównywalne. Urzędowe limity cen energii albo przejściowe obniżki stawek podatków wpływają na obniżenia wskaźnika HICP (albo CPI), ale nie na spadek inflacji samej w sobie rozumianej jako spadek siły nabywczej pieniądza" - tłumaczy Bankier.pl.

Sonda
Jak radzisz sobie z inflacją?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa
Najnowsze