Kryzys gospodarczy

i

Autor: Shutterstock

Kryzys gospodarczy

Inflacja zabija przedsiębiorstwa. Małe firmy na skraju bankructwa

2022-12-05 7:59

Przedsiębiorcy boją się o własne biznesy. Inflacja niszczy ich przedsiębiorstwa. Dobrze i bardzo dobrze o swojej obecnej kondycji mówi raptem 39,2 proc. małych i średnich firm, a 34 proc. spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej w końcówce roku - wynika z badania "Skaner MŚP". Likwidacji biznesu obawiają się przede wszystkim najmniejsze firmy.

Firmy walczą o przetrwanie

Blisko co czwarty (22,6 proc.) badany przedstawiciel MŚP widział w tym roku realne ryzyko likwidacji swojego biznesu, podczas gdy w analogicznym okresie w 2020 r., pomimo trwającej pandemii, taką perspektywę dostrzegało dwa razy mniej firm (10,6 proc.), wskazali autorzy badania „Skaner MŚP” dla BIG InfoMonitor.

Przyczyn takiego stanu rzeczy przedsiębiorcy w Polsce upatrują przede wszystkim w wysokiej inflacji (52,2 proc.) i szybko rosnących kosztach prowadzenia działalności (43,4 proc.) Z kolei na zagrożenie związane z koniecznością zwrócenia zaliczek za sprzedane towary i usługi deklarował co piąty przedsiębiorca. Natomiast 45,5 proc. badanych z branży budowlanej jako powód obawy o upadłość podawało gwałtowny spadek zamówień wynikający z odwołanych kontraktów.

 Wśród przedsiębiorców, którzy najczęściej obawiali się widma likwidacji biznesu, przeważały mikro- i małe firmy zatrudniające do 49 osób, oraz te działające w usługach (28,3 proc.) i transporcie (26,7 proc.).

Według badania znacząco spadł odsetek polskich przedsiębiorców, którzy pozytywnie oceniają swoją bieżącą sytuację. Dobrze i bardzo dobrze o swojej aktualnej kondycji mówi dziś 39,2 proc. firm, czyli o 13,3 pkt proc. mniej niż w poprzedniej edycji badania Skaner MŚP z trzeciego kwartału 2022 r. Z kolei złe i bardzo złe oceny formułuje co dziesiąty badany - w porównaniu do ocen sprzed trzech miesięcy oznacza to wzrost o 2,4 pkt. proc. Z badania wynika też, że najbardziej pesymistyczne nastroje panują wśród najmniejszych firm, a stosunkowo najlepsze – wśród średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy boją się przyszłości

W IV kwartale br. co trzeci badany (34 proc.) spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej firmy w końcówce roku (niezależnie od wielkości zatrudnienia czy branży), podczas gdy w III kwartale pogorszenia kondycji oczekiwało 27,2 proc. Na poprawę liczy 11,2 proc. ankietowanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania). Respondenci "Skanera MŚP" dostrzegają również niepokojące sygnały dotyczące kondycji finansowej swoich kontrahentów. Blisko 36 proc. mikro-, małych i średnich firm ma obawy co do wypłacalności kontrahentów w IV kwartale 2022 r.

Przedsiębiorcy "wiedzą, że jeśli główni kontrahenci przestaną im płacić, to i oni na tym ucierpią". O niewypłacalność kontrahentów najbardziej obawiają się małe (zatrudniające 10-49 osób) i średnie (50-249 zatrudnionych) firmy. Największy pesymizm w tym zakresie panuje w branży transportowej i przemysłowej.

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Skaner MŚP”, przez Instytut Keralla Research, prowadzono na reprezentatywnej próbie 500 mikro, małych i średnich firm techniką wywiadów telefonicznych. Termin badania 03-09.10.2022 r

Sonda
Czy prowadzisz firmę?
Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha
Najnowsze