Jak rozliczyć się z dochodów zagranicznych

2009-02-19 8:00 Ewa Jabłońska

Pracowałeś za granicą? Licz się z tym, że rozliczenie dochodów nie będzie proste. Jeśli w 2008 roku zarabiałeś poza granicami kraju, nasz poradnik jest dla ciebie. Przeczytaj go uważnie i dowiedz się, w jaki sposób powinieneś się rozliczyć z fiskusem

- W ubiegłym roku parę ładnych miesięcy pracowałem legalnie jako operator dźwigu w Niemczech - opowiada Jan Gębara (54 l.) i dodaje, że jak przyszło do wypełniania PIT-u, zupełnie się pogubił. - Część dochodów otrzymywałem w kraju, część za granicą. Pani w okienku sama musiała sprawdzać, jaki druk powinienem wypełnić - żali się pan Jan.

Zapamiętaj:

Do rozliczenia dochodów z zagranicy potrzebujesz następujących formularzy: PIT-36, PIT/0 (konieczny jeśli korzystasz z tak zwanej ulgi abolicyjnej) i załącznik PIT/ZG.

Jak obliczyć przychód

Żeby obliczyć przychód, musimy ustalić, ile wynosi 30 procent równowartości diety za każdy dzień pobytu za granicą i odjąć tę kwotę od wynagrodzenia brutto.

Chodzi tylko o dni, w których byłeś zatrudniony. Kwoty diet są inne dla każdego kraju. Ich wysokości podaje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (rozporządzenie z 19 grudnia 2002 roku, Dziennik Ustaw nr 236, pozycja 1991 ze zmianami).

Na przykład jeśli dieta za jeden dzień wynosi 40 euro i pracowałeś za granicą 10 dni:

- trzeba pomnożyć 10 dni przez 40 euro i obliczyć 30 procent uzyskanej kwoty, mnożąc ją przez 0,3 (30 setnych): 10 x 40 x 0,3 = 120 euro

Uzyskaną kwotę trzeba przeliczyć na złotówki, według kursu z dnia otrzymania wynagrodzenia. Kurs ten jest inny w każdym miesiącu (przy każdej wypłacie), dlatego 30 procent diety obliczamy osobno za każdy miesiąc, a uzyskane kwoty dodajemy. Suma obliczonych w ten sposób wynagrodzeń przeliczonych na złotówki to nasz przychód uzyskany za granicą.

Uwaga!

Jeśli dostawałeś wynagrodzenie bez pośrednictwa banku, musisz zastosować średni kurs waluty z dnia wypłaty wynagrodzenia (kurs ten ogłasza NBP).

Jeśli zaś dostałeś wynagrodzenie na konto za pośrednictwem banku, przeliczasz je na złotówki według kursu kupna waluty z dnia wpływu wynagrodzenia na konto (kurs ten jest ogłaszany przez bank).

Jak obliczyć dochód

Żeby obliczyć dochód, wyliczony przychód trzeba pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Za koszt uzyskania przychodu przyjmuje się koszty w wysokości, w jakiej przysługują one osobie, która jest zatrudniona w Polsce na umowę o pracę. Dochód wykazujemy w zeznaniu rocznym PIT-36.

Co możesz odliczyć od dochodu

Na podstawie przepisów, które weszły w życie 1 grudnia 2008 roku, w swoim zeznaniu rocznym możesz odliczyć składki ubezpieczeniowe na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne opłacone za granicą. Możesz to zrobić, jeśli pracowałeś w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii.

Uwaga!

Nie możesz odliczyć w Polsce zagranicznych składek, których podstawę stanowił dochód zwolniony z opodatkowania, ani składek, które już wcześniej zostały odliczone od dochodu w którymś ze wspomnianych państw. Ważne jest też sprawdzenie, czy zapłacone przez ciebie składki były składkami na ubezpieczenie społeczne, czy zdrowotne. Pierwsze bowiem odlicza się od dochodu, a drugie od podatku i łatwo tu o pomyłkę.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania

To zależy od tego, czy pracowałeś w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy w państwie, z którym Polska takiej umowy nie zawarła.

Przypadek 1: państwo, z którym Polska zawarła umowę, że dochody uzyskane w którymś z tych państw mogą być opodatkowane tylko w nim.

W naszym kraju są więc zwolnione od podatku. Tak jest m.in. w Albanii, Chorwacji, Czechach, Estonii, we Francji, w Grecji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Ukrainie, Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i we Włoszech. Przy rozliczeniach dochodów uzyskanych w tych krajach stosuje się tu tzw. metodę wyłączenia z progresją. Dochody zwolnione od podatku trzeba wykazać w zeznaniu, bo są one konieczne do obliczenia stopy procentowej, od której zależy kwota podatku, jaką zapłacimy od dochodów uzyskanych w Polsce.

Uwaga!

Dochodów uzyskanych w wymienionych państwach nie trzeba wykazywać, jeśli w danym roku podatkowym nie uzyskałeś dochodu w Polsce, który podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych, chyba że chcesz się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Przypadek 2: państwo, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub z którym zawarła taką umowę, ale wynika z niej, że dochody uzyskane w danym państwie mogą być opodatkowane zarówno w tym państwie, jak i w Polsce. Stosowana jest tu tak zwana metoda proporcjonalnego odliczenia. Według niej rozliczamy się z dochodów uzyskanych m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Islandii, Macedonii, Rosji, USA i Tadżykistanie.

Dochody uzyskane w którymś z tych państw podlegają rozliczeniu w Polsce niezależnie od tego, czy w 2008 roku zarabiałeś tylko zagranicą, czy także u nas w kraju. Jeśli uzyskałeś dochód również w Polsce, podatek obliczasz od sumy dochodów uzyskanych w kraju i za granicą, a następnie pomniejszasz go o kwotę podatku, który zapłaciłeś za granicą.

Uwaga!

Żeby wiedzieć, jaką kwotą możesz odliczyć, musisz najpierw obliczyć podatek, jaki zapłaciłbyś wtedy, gdybyś miał tylko "polskie" dochody. Chodzi o to, że po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą, nie możesz w Polsce zapłacić podatku mniejszego niż ten, który zapłaciłbyś, pracując tylko w Polsce.

Abolicja

Rozliczając w Polsce zagraniczne dochody, możesz skorzystać z ulgi, którą oferuje tzw. ustawa abolicyjna, tj. odliczyć od podatku różnicę między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Obliczoną tak kwotę trzeba wpisać w pozycji 37 druku PIT/O i w pozycji 180 zeznania PIT-36, a potem odjąć ją od należnego podatku.

Najnowsze