senior

i

Autor: pixabay.pl

Prawo do spadku

Jak sporządzić testament? Wszystko, co musisz wiedzieć

2023-08-02 6:30

Jak sporządzić testament, by był niepodważalny? Aby mieć pewność, że po naszej śmierci nasz majątek będzie dziedziczony zgodnie z naszą wolną, warto za życia napisać testament. Jednak by on spełniał swoją funkcję i był niepodważalny, musi spełniać kilka ważnych warunków. Zobacz, jak sporządzić testament.

Jak napisać testament?

Testament to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. Przepisy w Polsce obowiązujące regulują zasady tworzenia testamentów, ich otwarcie i dziedziczenie na podstawie testamentu. Testament można spisać w każdym momencie życia. Jednak by był on ważny, by miał moc prawną, musi spełniać kilka warunków. 

Jak napisać testament w domu?

Testament można spisać w domu i w domu go przechowywać. Testament musi być sporządzony osobiście przez jednego spadkodawcę. Spisany musi być przez osobę dysponującą swoim mieniem odręcznie na kartce papieru, nawet jeśli charakter pisma jest niewyraźny (nie można go napisać na maszynie, nie może być wydrukiem z komputera), musi być opatrzony datą i własnoręcznie podpisany (nie inicjałami i nie parafą). Co bardzo ważne: jeden testament może sporządzić tylko jedna osoba. Zatem na przykład każdy z małżonków musi mieć swój testament - jeśli rzecz jasna ma taką wolę. Po śmieci danej osoby, testament taki otwiera się w sądzie lub u notariusza.

Jak sporządzić testament u notariusza?

Jednak najpewniejszym testamentem jest testament spisany i potwierdzony u notariusza. Zakwestionowanie go jest bardzo trudne. Jak napisać testament u notariusza? Testament w formie aktu notarialnego jest dokumentem urzędowym. Osoba kwestionująca jego prawdziwość musi przedstawić odpowiednie dowody. Co istotne, oryginał testamentu zostaje u notariusza, który wydaje jego wypisy posiadające moc prawną oryginału - w takiej ilości, jaka jest potrzebna. W treści testamentu, tak jak zresztą w każdym testamencie, należy wskazać osoby do dziedziczenia naszych dóbr.

Jak spisać testament bez prawa do zachowku?

Jeśli ewidentnie nie chcemy, by ktoś z naszych bliski, np. dziecko, dziedziczyło nasz majątek i nie chcemy, by miało ono prawo do tzw. zachowku, należy użyć słowa: wydziedziczam. Niestety, za wizytę u notariusza i poczynione tam czynności trzeba zapłacić.

Ile kosztuje testament u notariusza?

Koszt sporządzenia testamentu będzie najniższy, jeśli dokument będzie zawierał jedynie powołanie do spadku i wyniesie w takim przypadku 50 zł netto (61,50 zł brutto) plus opłata za wypis. Oddzielnie płaci się za dodatkowe zapisy. Na przykład 184,50 zł kosztuje sporządzenie testamentu notarialnie, w którym umieszczamy zapis zwykły (zobowiązujący spadkobierców do przekazania części spadku osobie wskazanej w testamencie); testament notarialny, w którym umieszczamy polecenie (np. zobowiązanie spadkobiercy do pochowania spadkodawcy na konkretnym cmentarzu, czy zobowiązanie spadkobiercy do opieki nad pozostawionymi zwierzętami); a także testament notarialny, w którym umieszczamy zapis o pozbawieniu kogoś prawa do zachowku, czyli go wydziedziczamy.

Ile jest ważny testament po śmierci?

Jak już wspomnieliśmy na początku, testament można napisać w dowolnym momencie życia. A jak długo testament jest ważny? Nie ma w tym zakresie ograniczenia. Wraz ze śmiercią danej osoby, następuje otwarcie spadku. Oznacza to zespół skutków w sferze prawa spadkowego, jakie następują wraz ze śmiercią spadkodawcy. Jeśli jest testament, to sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy (akt zgonu).

Sonda
Czy spisałaś/łeś już testament?
Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski

Czy warto zaplanować własny pogrzeb? Jak to właściwie zrobić?

Posłuchaj rozmowy, która przełamuje tabu o odchodzeniu.

Listen to "Czy warto zaplanować własny pogrzeb? Jak oswoić się z myślą o śmierci? Nie ma głupich pytań" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze