Jak ogłosić upadłość konsumencką?

i

Autor: Gettyimages Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej, trzeba być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub byłym przedsiębiorcą

Upadłość konsumencka

Jak uwolnić się od długów? Upadłość konsumencka krok po kroku

2023-07-15 16:03

Wiele osób z powodów obiektywnych wpada w spiralę zadłużenia. Nie są w stanie spłacać długów, kredytów i znajdują się w dramatycznej sytuacji. Sposobem na wyjście ze spirali długów jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy nie posiadają środków finansowych na spłatę swoich zobowiązań.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Jeśli stracisz pracę, zachorujesz lub dotknie cię nieszczęśliwe zdarzenie losowe, przez co nie będziesz w stanie spłacać zobowiązań, możesz podlegać egzekucji komorniczej. Grozi to utratą domu, mieszkania i zarobków. Sposobem, który zapobiega takiej sytuacji jest upadłość konsumencka. Prowadzona przed sądem upadłość konsumencka zmierza do ustalenia jakim osobom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, będziesz zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. W większości przypadków oznacza to, że możesz liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale także na ich bardzo znaczne zredukowanie.

Jakie długi musisz spłacić?

* Długi zaciągnięte po ogłoszeniu upadłości

* Długi alimentacyjne

* Długi z tytułu rent i odszkodowań

* Długi z orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych

* Długi umyślnie zatajone

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek musisz złożyć na urzędowym formularzu, który możesz pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku dołącz dokumenty, które będą potwierdzały informacje, które podałeś w treści wniosku. Mogą to być umowy, na podstawie których zaciągałeś długi, wezwania do zapłaty, nakazy sądowe, postanowienia o wszczęciu egzekucji i zajęcia egzekucyjne, a jeżeli powołałeś się na problemy zdrowotne, także dokumenty dotyczące twojego stanu zdrowia.

Postępowanie upadłościowe w sądzie

Po złożeniu wniosku sąd bada sytuację dłużnika, następnie wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Od tego momentu dłużnik traci zarząd nad swoim majątkiem, wydaje go syndykowi i nie może podejmować żadnych rozporządzeń finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Zwykły zarząd to np. załatwianie spraw związanych z normalnym używaniem rzeczy, pobieranie pożytków i dochodów. Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli.

Wykonywanie planu spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli polega na określeniu przez sąd harmonogramu ich spłacania. Sąd sporządza ten harmonogram nie na podstawie faktycznych zarobków upadłego, ale na podstawie jego aktualnych zdolności zarobkowych (na zasadzie: nie pracuje, ale może pójść do pracy z taką to a taką pensją). Ustala miesięczne raty, które upadły musi spłacać wierzycielom i określa, jaka część zobowiązań upadłego, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty zadłużenia. Plan spłaty zadłużenia nie może przekraczać 36 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach 54 miesięcy.

Ważne!

Wiele banków blokuje rachunki bankowe osób, które ogłosiły upadłość. Dlatego wcześniej przygotuj się na to, że możesz utracić dostęp do dużej części swoich środków finansowych.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Koszty upadłości konsumenckiej zależą od stopnia skomplikowania sprawy. Przy niewielkim majątku koszt to ok. 5-6 tysięcy złotych, natomiast przy sprawach bardziej skomplikowanych koszty mogą wynieść kilkanaście tysięcy złotych. Opłata od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł.

Kto dowie się o twojej upadłości?

Informacja o twojej upadłości zostanie upubliczniona,, a ujawnione dane będą obejmować nie tylko imię i nazwisko, ale także PESEL oraz adres zamieszkania. Informację o upadłości syndyk przekaże twojemu pracodawcy, by oddawał mu część twojego wynagrodzenia. O upadłości będzie można też dowiedzieć się z ogłoszeń syndyka o sprzedaży majątku. Dostęp do akt postępowania będą mieli wierzyciele.

Sonda
Czy masz długi?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze