Jak szybko dostać bon na wakacje

i

Autor: Shutterstock Jak szybko dostać bon na wakacje

Jak zapisać się do programu Polski Bon Turystyczny?

2020-07-29 16:57

Polski Bon Turystyczny to dodatkowe 500 zł w wakacyjnym budżecie niektórych rodzin. Osoby dysponujące środkami mogą je wydać tylko w określonych miejscach. Rejestracja przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego chcących przyjmować płatności bonem ruszyła 25 lipca. Jak zapisać się do programu Polski Bon Turystyczny?

Jak zapisać się do programu Polski Bon Turystyczny? Z bonu skorzystać mogą rodziny, które mają co najmniej jedno dziecko, oraz rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Zamożność nie ma tu znaczenia. Podobnie jak w przypadku 500 plus, dodatek przysługuje niezależnie od dochodu. Resort szacuje, że skorzysta z niego ok. 2,4 mln rodzin i 6 mln dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że nie dostaniemy tych pieniędzy do ręki. Zamiast tego bonem zapłacimy za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bonem będzie można opłacić np.: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym. Bon będziesz musiał okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu. Pamiętaj – program obejmuje tylko wyjazdy krajowe.  

ZOBACZ TEŻ: Bon turystyczny 2020: Jak dostać pieniądze na wakacje?

Rejestracja przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego chcących przyjmować płatności bonem ruszyła 25 lipca. Jak wygląda sytuacja z perspektywy przedsiębiorców?

- Można przyjmować płatności bonem, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub prowadzisz organizację pożytku publicznego i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski. Do przyjmowania bonu uprawnione są legalnie działające podmioty, wpisane do odpowiednich rejestrów. Podmioty przy rejestracji składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej - wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna.

Aby przyjmować opłaty w bonie trzeba zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na www.bonturystyczny.gov.pl zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

  • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
  • adres zamieszkania
  • numer NIP, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
  • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
  • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.
Gorące wakacje Julii Wieniawy. Aktorka pokazała piękne ciało!
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze