gaz

i

Autor: pixabay.com

Jak zmienić dostawcę gazu? Możesz zaoszczędzić na rachunkach

2022-01-12 13:30

Rachunki za gaz poszły ostro w górę a to nie koniec podwyżek. Sposobem na coraz wyższe rachunki może być zmiana sprzedawcy. Taką możliwość mamy od 2007 roku. Warto sprawdzić oferty dostawców gazu, ale trzeba pamiętać, że wszyscy sprzedawcy do gospodarstw domowych muszą mieć taryfę zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Sprzedaż gazu do gospodarstw domowych do końca 2023 r. podlega obowiązkowi taryfowania. Odbiorcy indywidualni przyłączeni do krajowej sieci gazowej mogą zmienić sprzedawcę, podobnie jak dostawcę prądu, ale cena błękitnego paliwa zależy od URE. Oferta jest ograniczona od góry taryfą. To, na jakie oszczędności będzie można liczyć dzięki zmianie sprzedawcy zależy od indywidualnego zużycia gazu przez gospodarstwo domowe oraz od tego, jaką stawkę za 1 kilowatogodzinę gazu i opłatę abonamentową zaproponuje nowy sprzedawca.

Na co trzeba zwrócić uwagę?

Oprócz ceny za gaz, należy zwracać uwagę m.in. na następujące warunki umowy:

* czy oprócz gazu oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty,

* na jaki okres zawierany jest kontrakt,

* na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty,

* jakie są warunki wypowiedzenia

* wysokość opłat stałych (np. opłaty handlowej),

* dodatkowe opłaty czy inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne

Podwójna podwyżka najniższych pensji!

Zastanów się, czy oferta jest korzystna, dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty jakie zostaną ci przekazane do podpisu, upewnij się czy na przedstawionych dokumentach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca.

Zmiana dostawcy krok po kroku

Pierwszą metodą zmiany sprzedawcy jest samodzielne dopełnienie wszystkich formalności:

* Wybór nowego sprzedawcy –  warto skorzystać z porównywarek cen gazu,

* Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą

* Wypowiedzenie umowy u dotychczasowego sprzedawcy – rozpatrzenie wypowiedzenia umowy może zająć nawet kilka tygodni.

* Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o dokonanej zmianie – operator ma 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu przez klienta końcowego.

Będzie nowy podatek. Zapłacą niezaszczepieni przeciw koronawirusowi

Dużo prościej jest udzielenie pełnomocnictwa nowemu dostawcy. Pamiętaj - pierwsza, jak i każda kolejna zmiana sprzedawcy gazu jest bezpłatna i dotychczasowy sprzedawca nie może żądać z tego tytułu uiszczenia dodatkowych opłat przez odbiorcę.

Bez względu na to, czy zdecydujesz się na samodzielne dopełnienie formalności, czy udzielisz w tym celu pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, spisz liczniki i upewnij się, że nie posiadasz wobec dotychczasowego sprzedawcy żadnych zaległości finansowych.

Tańczące z promocjami 11.01.2022
Sonda
Czy ceny gazu powinny być stałe?
Najnowsze