Prowadzenie firmy bez opłacania składek ZUS? To możliwe. Szykują się zmiany w przepisach

i

Autor: archiwum serwisu/pixabay

Ważny termin

Jeśli tego nie zrobisz, stracisz 1600 zł z ZUS. Termin się zbliża!

2023-09-29 10:08

Zbliża się termin złożenia wniosku o przyznanie lub kontynuowanie pobierania renty rodzinnej dla uczniów i tegorocznych maturzystów, którzy rozpoczynają studia. Wniosek trzeba złożyć do końca września. Niedotrzymanie terminu spowoduje utratę pieniędzy. Taki sam obowiązek spoczywa również na studentach. Na złożenie wniosku mają czas do końca października.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Do renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, Natomiast jeśli dzieci te się uczą – do ukończenia 25 lat, przy czym jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty ZUS przedłuża do zakończenia tego roku studiów. ZUS wypłaca świadczenie w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dostają je co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego, czyli do września.

Renta rodzinna – ważne terminy

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września, a następnie do końca października.

Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów - do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października

Kiedy nie trzeba składać wniosku w ZUS o przedłużenie renty rodzinnej?

Nie trzeba corocznie przedstawiać informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). W tym przypadku ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wysokość renty rodzinnej w 2023 roku wynosi:

 * 85 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,

 * 90 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,

 * 95 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Najniższa renta rodzinna (od 1 marca 2023) to 1588,44 zł. 

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać!

Pytanie 1 z 15
1. Autorem „Elementarza” był:
Quizu o PRL- Szkoła
Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 Piotr Daniluk
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze