Mieszkanie dla dzieciaków z sosnowieckich domów dziecka

i

Autor: pixabay.com Mieszkanie dla dzieciaków z sosnowieckich domów dziecka

Jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy! Pośpiesz się, bo go STRACISZ!

2021-01-20 13:42

Rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany będzie do 31 stycznia 2021 roku. Komu przysługuje i jak go dostać?

Przez trudną sytuację epidemiologiczną i wciąż szalejącego w Polsce koronawirusa nadal wypłacany jest zasiłek opiekuńczy. Rodzice mogą się o niego starać, gdy z powodu COVID-19 zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkołę lub inną placówkę, do której uczęszczało dziecko. Do kiedy wypłacany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy i komu przysługuje?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć u pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Takie oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą muszą złożyć oświadczenie w ZUS.

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię  lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego
  • opiekuna z powodu COVID-19.

SZOK! Nie ma coli i słodzonych napojów w zestawach McDonald's. Efekt podatku cukrowego?

Charytatywna zbiórka pieniędzy dla dzieci chorych na raka w tym roku w Internecie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta - informuje ZUS.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany