pieniadze frank szwajcarski banknoty

i

Autor: shutterstock Kursy walut we wtorek 12.07.2022

Kredyt we frankach

Jest wyrok TSUE. Czy decyzja ucieszy frankowiczów? [AKTUALIZACJA]

2022-09-08 11:44

Czwartek 8 września 2022 roku jest ważnym dniem dla wszystkich osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął dziś decyzję dotyczącą przedawnienia kredytów. Unijny trybunał stanął po stronie frankowiczów.

Jest wyrok TSUE ws. frankowiczów [AKTUALIZACJA]

Dziś w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały poruszone 3 zagadnienia, na wyjaśnienie których oczekiwały osoby, posiadające kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich. najbardziej kluczową sprawą była kwestia przedawnienia kredytów. Unijny Trybunał Sprawiedliwości stanął po stronie klientów banków i uznał, że bieg przedawnienia powinien rozpocząć się z chwilą, gdy klient dowiedział się o nieuczciwych warunkach umowy. W tym przypadku data jej podpisania - nie ma znaczenia.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozwiał wątpliwości ws. kredytów frankowych

Jako pierwsza została poruszona sprawa związana z możliwością usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia pozostałej, uczciwej części, w mocy. TSUE wskazał, iż w wypadku umowy kredytu indeksowanego do CHF nie jest możliwe usunięcie nieuczciwej marży banku i pozostawienie kredytu przeliczanego w oparciu o uczciwy kurs średni NBP (pkt 71. wyroku z dnia 29 kwietnia 2021, C-19/20). Analogicznie w niniejszej sprawie – sąd krajowy nie może usunąć samej konieczności uzyskania zgody banku i umożliwić kredytobiorcy wypłaty lub spłaty kredytu z pominięciem tabel kursowych banku - wyjaśniła ekspertka na łamach strony internetowej radia RMF 24.

Kolejną sprawą rozstrzygniętą 8 września 2022 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej była możliwość wprowadzenia w miejsce nieuczciwego postanowienia przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym. Jak wyjaśnia ekspert RMF 24 chodzi o to, czy w umowach zawartych po 24 stycznia 2009 roku, tj. w okresie, w którym w polskim porządku prawnym zaczął obowiązywać przepis mówiący o tym, że każde świadczenie wyrażone w walucie obcej może być spłacane po kursie średnim NBP, można w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzić ten właśnie kurs i pozostawić umowę kredytu w mocy. Unijny Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że takiej możliwości - nie ma.

Kredyt we frankach szwajcarskich. W jakiej sprawie orzekał dziś TSUE?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął dziś niezwykle ważną decyzję w sprawie tzw. "frankowiczów". TSUE orzekał w sprawie tego, kiedy przedawnia się możliwość skutecznego dochodzenia zwrotu wpłaconych do banku nienależnych pieniędzy. Aktualnie prawo zakłada, że roszczenia osób posiadających kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich przedawniają się po 10 latach.

TSUE rozstrzygnie od kiedy należy liczyć termin przedawnienia - przytacza RMF 24. Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął również kwestie, czy i w jakim zakresie sądy mają prawo zmieniać umowy kredytowe.

Forum w Karpaczu 2022: Magdalena Rzeczkowska

"Frankowicze" dochodzą swoich praw

Pojawia się coraz więcej osób posiadających kredyt we frankach, które decydują się na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Eksperci informują, że kredytobiorcy frankowi złożyli prawie 100 000 pozwów. W większości przypadków - wygrywali.

Sonda
Też udało ci się wygrać proces frankowy?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze