Emeryci

i

Autor: Shutterstock

Emerytury 2023

Kalendarium zmian dla emeryta. Kluczowe zmiany przepisów

2023-03-03 12:16

Oto specjalny kalendarz dla emeryta. Podajemy rozpiskę na cały rok ważnych wydarzeń ekonomicznych w życiu seniora. Emerycie, zobacz, kiedy dostaniesz 13. i 14. emeryturę, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda ważne dla seniorów dane, ile będziesz mógł dorobić do wcześniejszej emerytury itp.

Przedstawiamy kalendarium emeryckie 2023. Zobacz, kiedy wypłacane są 13. i 14. emerytury i tablice dotyczące długości życia Polaków. Emerycie, sprawdź, kiedy możesz spodziewać się dodatkowych pieniędzy. Oto najważniejsze dla emerytów daty w 2023 roku.

Marzec

Rekordowa waloryzacja 14,8 proc.

1 marca ruszyła wypłata pierwszej transzy wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Nie trzeba składać wniosków o nowe przeliczenie świadczenia. Od marca emerytury będą o 14,8 proc. wyższe niż w lutym.

Marzec

Wyższe emerytury z KRUS

1 marca 2023 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi emerytura podstawowa, od której zależy wysokość wypłat dla rolników, została podwyższona do 90 proc. najniższego świadczenia, czyli do 1429,60 zł. Wcześniej kwota ta była o wiele niższa i wynosiła 1084,58 zł.

27 marca 

Publikacja tablic dalszego trwania życia

Dla osób, które właśnie rozważają przejście na emeryturę kluczowe będą najnowsze tablice dalszego trwania życia, które to opublikuje Główny Urząd Statystyczny 27 marca 2023 roku. Dane zawarte w tablicach są ważnym parametrem, który bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wysokości emerytury. Wysokość emerytury zależy od zgromadzonych w ZUS i zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego. Tę wartość dzieli się przez tzw. średnie dalsze trwanie życia, które to GUS poda w tablicach.

Warto w tym momencie podkreślić, że pracownik, który kontynuuje zatrudnienie po osiągnięciu wieku emerytalnego, może wybrać te tablice, które będą dla niego korzystniejsze (do wyboru będą te, które obowiązywały w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego lub te z momentu zakończenia zatrudnienia i przejścia na emeryturę).

Od marca do maja

Nowe limity dorabiania

Od marca zmieniły się też limity dorabiania obowiązujące emerytów pobierających wcześniejsze świadczenia, czyli np. emerytury pomostowe. Przekroczenie tego limitu, oznacza zmniejszenie świadczenia z ZUS, a nawet wstrzymanie wypłaty. Od marca do maja (włącznie) 2023 r. górna granica bezpiecznego dorabiania wynosi 4713,50 gr. Z obniżeniem świadczeń — o kwotę przekroczenia — muszą więc liczyć się osoby, które we wspomnianym okresie będą dorabiać w przedziale od 4713,50 zł do 8753,60 zł (przy czym obowiązują też kwoty maksymalnego zmniejszenia). Jeśli zaś emeryt lub rencista dorobi do świadczenia kwotę przekraczającą 8753,60 zł, to ZUS wstrzyma mu wypłatę.

Kwiecień

Wypłata 13. emerytur

Wypłata 13. emerytury rusza z początkiem kwietnia. W tym roku to 1588,44 zł.

Od 25 sierpnia do 20 września

Wypłata 14. emerytur

Świadczenie wypłacane jest zwykle w standardowym terminie płatności emerytury lub renty, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

Sonda
Czy dorabiasz do emerytury?
Tańczące z promocjami_2023_03_02
Listen on Spreaker.
Najnowsze