KGHM – odkrywca, gigant, wizjoner

i

Autor: Materiały Promocyjne

KGHM – odkrywca, gigant, wizjoner

2021-05-11 0:00

Tradycja, doświadczenie, innowacje i przekonanie, że przyszłość należy do miedzi – to najlepiej streszcza, czym jest KGHM Polska Miedź. Spółka obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. Kiedyś Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, dziś światowy potentat w branży wydobywczej. KGHM to jeden z liderów polskiej gospodarki i gigant, który wyznacza nowe trendy w branżach górniczej i metalurgicznej na świecie.

KGHM zawsze był wyjątkowy. Dziś to globalna firma, globalna marka. Zawdzięczamy to miedzi, której potrzebował cały świat, ale też wyjątkowemu, unikatowemu wręcz, skupieniu i kształtowaniu kapitału intelektualnego załogi KGHM. Tu zawsze pracowali najlepsi, najzdolniejsi, innowatorzy, nie waham się powiedzieć – wizjonerzy, pionierzy – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

METALURGICZNY POTENTAT

W czasie swojej ponad 60-letniej działalności KGHM wydobył ponad miliard ton urobku. Tylko w 2020 r. było to 31 mln ton. Rudę miedzi wydobywają górnicy w Zakładach Górniczych Lubin, ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice.

Spółka jest także jednym z największych światowych liderów branży metalurgicznej. Zawdzięcza to mocom produkcyjnym Huty Miedzi „Legnica”, Huty Miedzi „Głogów” i walcowni HM „Cedynia”. Wszystkie znajdują się na Dolnym Śląsku. W 2020 r. wyprodukowano w nich łącznie ponad 560 tys. ton miedzi elektrolitycznej, a w Wydziale Metali Szlachetnych w HM Głogów ponad 1300 ton srebra. To jeden z najlepszych wyników na świecie.

KGHM od lat jest na podium wśród producentów srebra. Rekordową produkcję tego metalu – 1417 ton, KGHM zanotował w 2019 r. Według raportu opublikowanego przez Word Silver Survey 2021 KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się na drugim miejscu wśród światowych producentów srebra! Zakłady KGHM w Polsce to również największa kopalnia srebra na świecie.

Huty KGHM produkują także złoto, ołów surowy i ołów rafinowany oraz kwas siarkowy, siarczan niklawy i selen. Wszystkie produkty są najwyższej jakości, potwierdzonej międzynarodowymi certyfikatami.

KGHM STAWIA NA INNOWACJE

KGHM Polska Miedź stale poszukuje technologii, które umożliwia jej lepsze wykorzystanie złóż –większy odzysk miedzi i metali jej towarzyszących przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Spółka dba o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom io ochronę środowiska naturalnego, a w tym także pomocne są innowacje. Obecnie KGHM Polska Miedź przeznacza na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe wiele milionów złotych rocznie. Jednak zgodnie ze strategią zamierza sukcesywnie zwiększać swoje zaangażowanie w ten obszar.

EKOLOGIA – WAŻNY ELEMENT STRATEGII KGHM

Strategia Spółki wyznacza nowe kierunki rozwoju, tzw. cztery E, czyli elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł.

Szczególne znaczenie dla KGHM ma ekologia. Po pierwsze, ochrona środowiska naturalnego, zwłaszcza Zagłębia Miedziowego, to wyraz troski o pracowników i mieszkańców. Po drugie, dla odbiorców może być bardzo istotne, w jaki sposób będzie produkowana miedź, którą kupują. Zdaniem prezesa Chludzińskiego „zielona miedź”, czyli produkcja miedzi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, to hasło, które zaczyna być hasłem biznesowym. KGHM chce więc iść z nowoczesnymi trendami i sprzedawać „zieloną miedź”. Poza tym rozwój własnych odnawialnych źródeł energii jest też dla Spółki opłacalny.

Po trzecie, chodzi o tzw. Europejski Zielony Ład. Unia Europejska podjęła decyzję o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, która jest niezwykle ważną częścią Wspólnoty, do unijnej koncepcji ma dochodzić we własnym tempie. Jednak KGHM nie chce pozostać w tej kwestii w tyle. Największy potencjał związany z redukcją emisji pośrednich CO2 będzie wynikał ze zużycia energii elektrycznej. Dlatego też KGHM w swojej Strategii kładzie nacisk na poprawę efektywności energetycznej i do 2030 r. planuje pokrywać 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł, w tym z odnawialnych źródeł energii (OZE). Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna w technologii 4,0 już działa przy zakładach KGHM ZANAM w Legnicy.

KGHM – odkrywca, gigant, wizjoner

i

Autor: Materiały Promocyjne

LIDER ELEKTROMOBILNOŚCI

Polska Miedź pomaga także rozwijać elektromobilność. Cztery nowoczesne, ultraszybkie i ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych działają przy siedzibie KGHM w Lubinie, przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Spółka już od 2018 r. sukcesywnie wymienia własną flotę transportową na pojazdy elektryczne. Co dziesiąta użytkowana w Spółce maszyna to maszyna nieskoemisyjna. Testowane są także maszyny górnicze z napędem elektrycznym bateryjnym. KGHM ZANAM zaprezentował także prototyp wozu transportowego z napędem elektrycznym – Zanper. Pojazd jest przeznaczony do transportu osób pod ziemią. Ma być wykorzystywany również do przewozu osób poszkodowanych w wypadkach, a także transportu materiałów.

DBAŁOŚĆ O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Serce KGHM bije na Dolnym Śląsku i Spółka dba, by sąsiedzkie relacje były jak najlepsze. Wspiera lokalne gminy i ich mieszańców nie tylko wpływami z podatków, lecz także poprzez uruchomienie prozdrowotnych programów m.in. w Głogowie czy Legnicy. Inicjuje programy wspierające rodziny oraz działania zrównoważonego rozwoju. KGHM Polska Miedź ma świadomość, że zrównoważony rozwój branży surowcowej stał się wielkim wyzwaniem dla współczesnego świata. Trzeba więc sprawiać, by przemysł i środowisko naturalne mogły istnieć obok siebie. Tak wydobywać, by ocalić świat dla obecnych i przyszłych pokoleń. Polska Miedź w sposób odpowiedzialny i zrównoważony podchodzi do surowców i konsekwentnie wspiera oraz wdraża ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W połowie 2019 r. KGHM uruchomił pierwszy w Polsce piec WTR: wychylno-topielno-rafinacyjny. Kosztująca około 250 mln złotych instalacja przeznaczona jest do przetopu wysokiej jakości surowców recyklingowych. Dzięki tej inwestycji już ponad 20 proc. produkcji miedzi elektrolitycznej pochodzi ze złomów miedzi.

Oparcie dużej części produkcji na złomie jest nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. i wyrazem troski spółki o środowisko naturalne. Zgodnie z obowiązującą strategią spółki, do 2030 r. 35 proc. produkcji hutniczej miedzi KGHM Polska Miedź S.A. będzie pochodziło ze wsadów obcych, wśród których istotną część stanowią właśnie złomy. „Czerwony metal” jest jednym z nielicznych surowców, które można bez końca, całkowicie poddawać procesowi recyklingu.

Najważniejsze daty w historii KGHM Polska Miedź

  • 23 marca 1957 r. – Zagłębie Miedziowe swój rozwój zawdzięcza przełomowemu odkryciu złoża rudy miedzi. Dokonał tego dr Jan Wyżykowski.
  • 1 maja 1961 r. – utworzenie przedsiębiorstwa Kombinat Górniczo- -Hutniczy Miedzi w Lubinie.
  • 12 września 1991 r. – przekształcenie KGHM w spółkę Skarbu Państwa. 
  • 10 lipca 1997 r. – debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Historia polskiej miedzi

Miedź na Dolnym Śląsku wydobywano już pod koniec XIX w. Zaś przyłączenie w 1945 r. ziem zachodnich do Polski zapoczątkowało w tym regionie rozkwit górnictwa i hutnictwa. W 1957 r. zespół geologów Państwowego Instytutu Geologicznego pod kierunkiem Jana Wyżykowskiego odkrył złoże miedzi i srebra występujące między Lubinem a Głogowem. Jest to największe złoże w Europie i jedno z największych na świecie. W grudniu 1959 r. powołano Zakłady Górnicze Lubin, które dwa lata później przekształcono w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. W 1968 r. dobiegła końca budowa kopalni „Lubin” i „Polkowice” oraz modernizacja Huty Legnica. Rozpoczęto budowę Huty Głogów, a pod koniec lat 60. geolodzy odkryli w miejscowości Rudna nowe, jeszcze bogatsze złoża miedzi. Kopalnia w Rudnej ruszyła w 1974 r. To nie tylko najgłębsza kopalnia KGHM i największa kopalnia rudy miedzi w Europie, lecz także jedna z największych głębinowych kopalni rud miedzi na świecie! Rudna ma 11 szybów o głębokości od 900 do 1244m.

Globalny potentat miedziowy

KGHM Polska Miedź w Polsce związany jest z Dolnym Śląskiem, czyli regionem leżącym w środkowej Europie. Jednak potentat miedziowy jest firmą działająca także na trzech innych kontynentach. Prowadzi działalność także w Chile w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, czyli Ameryce Północnej, a biuro ma nawet w Chinach, czyli w Azji. Dzięki swojej globalnej działalności firma znana jest na całym świecie.

KGHM 60

i

Autor: Materiały Promocyjne
Najnowsze