KGHM stawia na zrównoważony rozwój

2020-09-28 9:47 Materiał Partnerski
KGHM stawia na zrównoważony rozwój
Autor: Materiały Prasowe

Grupa KGHM jest światowym liderem branży surowcowej, od lat funkcjonując w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Polska spółka nie tylko wydobywa i przetwarza cenne surowce z poszanowaniem środowiska, ale również angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych, upamiętniających ważne rocznice, inwestuje w edukację oraz rodzinę, efektywnie wspiera Zagłębie Miedziowe i jego mieszkańców.

KGHM doskonale rozumie wyzwania, jakie stoją przed branżą surowcową. Jest sygnatariuszem Agendy 2030 (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku) i dlatego uwzględnia w swoich codziennych działaniach takie obszary jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa. Co to oznacza w praktyce? Zaangażowanie na wielu polach, na przykład wsparcie polityki historycznej, dziedzictwa narodowego i polskiego dorobku.

KGHM stawia na zrównoważony rozwój
Autor: Materiały Prasowe

Dbałość o historię i tradycję

Historia KGHM, związana z tzw. Starym Zagłębiem Miedziowym, przyspieszyła w 1957 r. kiedy to na Dolnym Śląsku odkryto jedno z największych na świecie złóż rud miedzi. Firma z tak imponującą przeszłością ma świadomość, jak ważne jest dbanie o pamięć historyczną. Dlatego aktywnie uczestnicy w organizacji różnych wydarzeń rocznicowych. W sierpniu tego roku spółka aktywnie zaangażowała się w obchody upamiętniające polskie zwycięstwo nad bolszewikami. Zorganizowała koncert oraz widowisko poetyckie „Victoria 1920” na Zamku Królewskim w Warszawie i zrealizowała wystawę komiksowych prac graficznych pod hasłem „1920 Wojna Światów”. KGHM objęło również patronatem odsłonięcie monumentalnego muralu na budynku przy rondzie ONZ w Warszawie, nawiązującego do tego wydarzenia.

KGHM stawia na zrównoważony rozwój
Autor: Materiały Prasowe

Dla spółki równie ważne jest kultywowanie historii regionu oraz jego promocja. Wlipcu tego roku, dzięki współpracy spółki oraz samorządów Zagłębia Miedziowego, wystartowała darmowa aplikacja na MIEDZI prezentująca ponad 20 tras między Legnicą a Głogowem. To praktyczne rozwiązanie dla turystów z całej Polski – 250 punktów związanych z lokalną historią, zabytkami i ciekawostkami z regionu opisanych krótkimi tekstami oraz zilustrowanych zdjęciami i materiałami filmowymi.

Współpraca ze szkołami

Inwestycja w naukę to inwestycja w przyszłość nie tylko regionu, ale i całej Polski. Miedziowa spółka prowadzi program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. W sierpniu dołączył do niego Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Uczniowie kształcący się m.in. w zawodzie technik elektryk i technik elektronik objęci zostaną patronatem programu KGHM. To już 9 szkoła, która wzięła udział w programie. W roku szkolnym 2019/2020 klasy patronackie KGHM liczyły ponad 1600 osób, a na konta uczniów trafiło w sumie ponad 120 tysięcy złotych. W tym roku liczba podopiecznych klas patronackich wzrosła do 1900! Ponadto firma zawarła z Uczelnią Jana Wyżykowskiego umowę o kształceniu dualnym. Zakłada ona m.in. współfinansowanie studiów przez KGHM oraz możliwość odbycia praktyk w oddziałach spółki. Najlepsi studenci zostaną objęci programem stypendialnym. Dodatkowo powołana została Komisja ds. Programu Nauczania, która zajmuje się m.in. dostosowaniem programów nauczania do potrzeb przemysłu miedziowego.

Rodzina siłą regionu

KGHM przykłada szczególną wagę do tego, aby wszelkie działania związane z branżą surowcową miały pozytywny wpływ na Zagłębie Miedziowe i jej mieszkańców. Firma nadal więc będzie rozwijać i wzmacniać programy skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. Korzystają z nich nie tylko pracownicy spółki, ale też cała lokalna społeczność. O zaangażowaniu KGHM świadczą też programy profilaktyczne, w których wzięło udział 2 tys. uczniów z Zagłębia, a 900 nauczycieli uczestniczyło w specjalistycznych szkoleniach. Z terapii i poradnictwa skorzystało 1200 członków rodzin. Dodatkowo spółka współpracuje z okolicznymi gminami, wspierając ich strategie rozwoju, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz wspomagając samorządy lokalne m.in. poprzez płacenie podatków.

Czyste Zagłębie Miedziowe

KGHM, dbając o region, nie zapomina oczywiście o środowisku. Spółka czuje odpowiedzialność za warunki, w jakich będą żyć przyszłe pokolenia. Dlatego wszystkie zadania, począwszy od wydobycia aż po odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, realizuje we własnym zakresie, starając się minimalizować swój wpływ na cele wymienione w Agendzie 2030 – czystą wodę i warunki sanitarne, działania w zakresie klimatu i życie na lądzie. Wzmacnia natomiast cele takie jak – czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca oraz innowacyjność, przemysł, infrastruktura. Przykłady? Wymiana wież absorpcyjnych i suszących w Hucie Miedzi Legnica, budowa instalacji oczyszczania spalin czy modernizacja oczyszczalni ścieków.

Z KGHM podbijają świat

Trwa druga edycja prestiżowego plebiscytu organizowanego przez KGHM „Ambasador Polski”. Jego celem jest wyłonienie osób, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania dobrego wizerunku Polski na świecie. Kapituła konkursu wyłoni laureatów w kategoriach: Ambasador Nauki Polskiej, Ambasador Polskiego Sportu, Ambasador Kultury Polskiej. Natomiast do 4 października można oddać swój głos na laureata Nagrody Publiczności wchodząc na stronę ambasadorpolski.se.pl. Galę finałową plebiscytu „Ambasador Polski 2020” honorowym patronatem objął Prezydent Andrzej Duda.

Partnerem materiału jest

KGHM Logo
Autor: Materiały Promocyjne
Najnowsze