Kiedy nie musisz rejestrować działalności

i

Autor: Shutterstock

Mały biznes

Kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej?

2023-03-31 4:12

Działalność nierejestrowana ułatwia prowadzenie małego biznesu i zmniejsza do minimum związane z tym obowiązki.

Spis treści

 1. Kto może prowadzić działalność nierejestrową
 2. Jakie rodzaje działalności trzeba zarejestrować
 3. Korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowej
 4. Obowiązki w działalności nierejestrowej

Kto może prowadzić działalność nierejestrową

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Taka działalność nie wymaga rejestracji firmy. Możesz prowadzić działalność nierejestrową:

 • jeżeli przychody z twojej działalności nie przekroczą 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2023 roku: od 1 stycznia do 30 czerwca, w żadnym miesiącu nie przekroczą 1745 zł, a od od 1 lipca do 31 grudnia, w żadnym miesiącu nie przekroczą 1800 zł,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, nawet jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona. Co do zasady, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej liczone jest jak jej niewykonywanie.

Ważne!

Ustawa deregulacyjna, którą przyjął Sejm, a w lutym 2023  odrzucił Senat, zakłada od 1 lipca 2023 podniesienie progu dochodowego z 50 proc. do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy), czyli do kwoty 2700 zł. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

Jakie rodzaje działalności trzeba zarejestrować

Musisz zarejestrować firmę, nawet jeśli planujesz niewielkie przychody, jeśli działalność którą chcesz prowadzić wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowej

 • Nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS - nie będziesz potrzebować numerów identyfikacyjnych NIP i REGON,
 • Nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej,
 • Jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca - podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki,
 • Nie musisz płacić zaliczek na podatek,
 • Nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku
 • Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Obowiązki w działalności nierejestrowej

 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
 • Rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej W zeznaniu jest dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowana", w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek,
 • Przestrzeganie praw konsumenta,
 • Wystawianie faktury lub rachunku na żądanie kupującego.

Pamiętaj!

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Jako początkującemu przedsiębiorcy, może ci przysługiwać prawo do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze