"Super Express" radzi: Komu przysługuje zachowek?

2014-02-05 3:00

Zastanawiasz się, czy przysługuje ci zachowek? Notariusz Patrycja Wąsowska z Warszawskiej Izby Notarialnej radzi, kto ma do niego prawo.

Ojciec (wdowiec) przepisał testamentem cały majątek na opiekującą się nim kobietę. Czy jego 2 synom przysługuje prawo do zachowku? Co w sytuacji, gdy jeden z nich otrzymał od ojca dom w darowiźnie.

Andrzej K. z Płocka

Zachowek przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego, czyli osobie, która została wyłączona z dziedziczenia ustawowego, ponieważ spadkodawca sporządził testament, na mocy którego do spadku powołał inne osoby, pomijając spadkobiercę ustawowego. Mówiąc o najbliższej rodzinie zmarłego, chodzi tu o:

jego zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.),

małżonka,

rodziców.

Tacy "pominięci" w testamencie ustawowi spadkobiercy mogą dochodzić od spadkobiercy testamentowego zapłaty kwoty pieniężnej równej połowie wartości udziału spadkowego, jaki by dziedziczyli, gdyby nie było testamentu. Uprawnieni do zachowku są w pierwszej kolejności zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) oraz małżonek. W przypadku braku zstępnych prawo do zachowku przysługuje małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. Przy obliczaniu wartości udziału w spadku uwzględniać trzeba spadkobierców, którzy spadek odrzucili lub tych uznanych za niegodnych dziedziczenia, nie uwzględnia się natomiast spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia oraz wydziedziczonych. Więcej na se.pl

Uwaga! Prawo dochodzenia zachowku jest ograniczone w czasie - do pięciu lat od ogłoszenia testamentu.

Dyżur eksperta już jutro! W godzinach 10-12 pod nr. telefonu 22 515-93-13

notariusz Dariusz Sałajczyk z Izby Notarialnej w Warszawie odpowie na pytania Czytelników

Najnowsze