ABSURD! Listonosze z Lublina mieli podczas pracy... liczyć kroki

i

Autor: ARCHIWUM ABSURD! Listonosze z Lublina mieli podczas pracy... liczyć kroki

KONIEC Z AWIZO w skrzynkach na listy! Poczta Polska ma nowy system

2021-01-27 8:45

Cyfryzacja KPRM wraz z Pocztą Polską tworzy system rejestrowanych doręczeń, tzw. e-Doręczenia, które zastąpią tradycyjne listy polecone – powiedział PAP sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.

Jednymi z pierwszych instytucji, które obowiązkowo będą od października 2021 r. korzystały z systemu rejestrowanych doręczeń, będą ministerstwa. E-doręczenia wprowadza ustawa o doręczeniach elektronicznych, której większość przepisów wchodzi w życie w połowie 2021 r. Jak poinformował PAP Marek Zagórski, KPRM wraz z Pocztą Polską, która realizuje zadania operatora wyznaczonego, przygotowuje komponenty systemu informatycznego niezbędne do uruchomienia tej usługi.

Zwolnienia od opłacania abonamentu RTV! Dla kogo całkowita ulga, a komu przysługuje zniżka

- Kluczowym elementem tego systemu jest baza adresów elektronicznych, którą będzie prowadził minister właściwy ds. informatyzacji. Operator wyznaczony występuje w roli dostawcy usługi, a dodatkowo zapewnia skrzynki doręczeń udostępniane wszystkim tym, którzy zdecydują się na korzystanie z publicznej usługi w ramach systemu. Pierwszym krokiem do korzystania z usługi będzie złożenie wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych, tzw. deklaracji cyfrowości – opisywał Marek Zagórski.

Jak mówił, po złożeniu deklaracji obywatel otrzyma adres do doręczeń zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych z przypisaną do niego skrzynką. - W momencie, kiedy złożymy wniosek o adres do doręczeń elektronicznych, będzie to równoznaczne z żądaniem otrzymywania korespondencji na adres zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Wszystkie urzędy, które przyłączą się do systemu, będą zobowiązane, żeby taką korespondencję przekazywać tylko w wersji elektronicznej. Obowiązek korzystania z systemu jest rozłożony w czasie. Na początek włączą się do niego organy administracji centralnej, potem jednostki samorządu terytorialnego, a na samym końcu sądy – mówił Zagórski.

Zgodnie z ustawą najwcześniej, bo od października tego roku, korespondencję tylko drogą elektroniczną wysyłać będą ministerstwa. Jak wyjaśniał minister, jeśli adresat będzie dysponował adresem do doręczeń elektronicznych, to otrzyma korespondencję na skrzynkę doręczeń, a w przeciwnym razie korespondencja nadana przez urząd w postaci elektronicznej zostanie przez operatora wyznaczonego przekształcona w przesyłkę listową papierową. Poczta Polska wydrukuje przesyłkę elektroniczną z urzędu, zapakuje w kopertę i dostarczy w sposób tradycyjny. Obie formy korespondencji będą miały status odpowiadający dzisiejszym listom poleconym.

Minister zapewnił przy tym, że nie ma powodu do obaw, że na skrzynkę doręczeń będzie przychodził tzw. spam od komercyjnych dostawców. -Mechanizmem zapobiegającym spamowi jest przede wszystkim identyfikowalność nadawcy, nie ma doręczeń anonimowych. Dane nadawcy będą dostępne dla adresata i zapisane w dowodzie wysłania, który jest potwierdzeniem wysłania" – poinformował.

Marek Zagórski wskazał, że usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie świadczona co do zasady odpłatnie, a punktem odniesienia do wyznaczenia opłaty za usługę e-doręczenia będzie koszt listu poleconego.

Express Biedrzyckiej - Michał Dworczyk: Do końca roku będziemy mieli 85 mln dawek szczepionki
Najnowsze