Tauron

i

Autor: materiały prasowe Tauron Tauron - Zakład Górniczy Brzeszcze

Kryzys energetyczny w Polsce

Kopalnie za złotówkę? Tauron sprzeda oddłużone kopalnie Skarbowi Państwa

2022-10-12 18:53

Grupa Tauron poinformowała, że sprzeda Skarbowi Państwa 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie, skupiającej kopalnie Sobieski, Janina i Brzeszcze. Cenę nabycia ustalono na symboliczną złotówkę. Przed transakcją spółka zostanie całkowicie oddłużona.

Resort aktywów państwowych z ofertą dla Taurona

Ofertę przeprowadzenia transakcji na takich zasadach resort aktywów państwowych złożył Tauronowi 13 września tego roku. W środę Grupa poinformowała o jej przyjęciu, nie podając ostatecznego terminu finalizacji procesu zbycia akcji spółki wydobywczej; wcześniej informowano, że może to nastąpić przed końcem tego roku.

"Transakcja zostanie przeprowadzona na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji (...), która zostanie zawarta po uzgodnieniu jej treści oraz po uzyskaniu przez Emitenta wszystkich wymaganych zgód" - podał Tauron w raporcie giełdowym.

Bezpośrednie przejęcie kontroli nad górniczymi firmami przez Skarb Państwa to element porządkowania struktury organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego. Wcześniej w podobny sposób - również za 1 zł za każdy przejmowany pakiet - Skarb Państwa odkupił od akcjonariuszy (państwowych spółek) akcje Polskiej Grupy Górniczej.

Kopalnie za złotówkę. Skarb Państwa przejmie oddłużone kopalnie

"Cena nabycia, tj. 1 zł, została ustalona przez strony w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wycena opiera się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049" - poinformował Tauron w środowym komunikacie.

Jak zaznaczono, transakcja zakłada wcześniejsze całkowite oddłużenie spółki Tauron Wydobycie przed sprzedażą akcji na rzecz Skarbu Państwa. Grupa nie podała w komunikacie szczegółów dotyczących procesu oddłużenia. Poinformowano natomiast, że obecnie wartość bilansowa netto wierzytelności przysługujących Tauronowi od spółki Tauron Wydobycie z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi zero zł. Także wartość bilansowa netto posiadanych przez Tauron akcji spółki wydobywczej wynosi zero.

Tauron Wydobycie jest największym po Polskiej Grupie Górniczej producentem węgla energetycznego w Polsce. Zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w kopalniach: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach. Spółka posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.

Zielony zwrot Taurona - transformacje i inwestycje

"Wydzielenie aktywów górniczych jest jednym z istotnych warunków realizacji zielonego zwrotu Taurona. Pozwoli to na zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania na transformację Grupy w zakresie rozbudowy portfela Odnawialnych Źródeł Energii i inwestycji w sieci elektroenergetyczne" - ocenił prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie spółki.

Szczeszek zaznaczył, że oszacowana na symboliczną złotówkę wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest podyktowana wycenami uwzględniającymi kondycję skupionych w spółce Tauron Wydobycie kopalń oraz niezbędne nakłady inwestycyjne, konieczne do przeprowadzenia w dłuższej perspektywie, zgodnej z rządowymi planami wobec górnictwa.

Transakcja dotyczy nabycia przez Skarb Państwa 36 051 078 akcji spółki Tauron Wydobycie, obecnie należących do firmy Tauron Polska Energia - lidera Grupy Tauron. To 100 proc. akcji wydobywczej spółki.

Zbycie spółki a kwestia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

Przedstawiciele Taurona przekonują, że zbycie spółki wydobywczej na rzecz Skarbu Państwa ułatwi Grupie pozyskiwanie finansowanie na inwestycje wynikające ze strategii zielonej transformacji.

"Obecnie część instytucji odmawia przekazywania środków z uwagi na posiadanie w strukturach Grupy kopalni i elektrowni węglowych lub ogranicza ich finansowanie, zakazując kierowania pożyczonych środków na jakiekolwiek finansowanie takich aktywów" - wyjaśnił prezes Grupy Tauron.

Równocześnie z procesem przekazania Skarbowi Państwa aktywów wydobywczych, Tauron przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Państwo odkupuje akcje "za złotówkę". Wcześniej była Polska Grupa Górnicza

Odkupienie górniczych aktywów Taurona przez Skarb Państwa to kolejny etap porządkowania struktury własnościowej górnictwa węgla kamiennego w kontekście realizowanego od tego roku programu publicznego wsparcia dla tej branży. Wcześniej Państwo odkupiło już od kontrolowanych przez Skarb Państwa firm pakiety akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG), płacąc złotówkę za każdy pakiet - w sumie 7 zł.

3 sierpnia br. poinformowano o zbyciu posiadanych pakietów akcji PGG przez ECARB (spółkę zależną Energi), PGNiG Termika z Grupy PGNIG, spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, Eneę, Polski Fundusz Rozwoju, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Węglokoks. Ponieważ w sprawozdaniach finansowych grup energetycznych wartość inwestycji w górniczą spółkę wynosiła zero złotych, transakcja w żaden sposób nie wpłynęła na wyniki giełdowych spółek.

O tym, że Skarb Państwa ma stać się bezpośrednim właścicielem wszystkich akcji PGG, Taurona Wydobycie i spółki Węglokoks Kraj, zdecydowano już ponad rok temu, krótko po podpisaniu Umowy społecznej w sprawie tempa i zasad transformacji górnictwa. Określono wówczas – skutecznie wdrożony w początkach tego roku - mechanizm budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, obejmujący te trzy spółki. Resort aktywów państwowych uznał, że górnicze spółki korzystające z publicznego wsparcia powinny być skupione w jednym, państwowym ręku.

Tauron. Produkcja i sprzedaż węgla

Atutem Taurona Wydobycie jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. "Spółka zapewnia tym samym bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron, a klientom indywidulanym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki" - poinformował Tauron.

W pierwszym półroczu br. produkcja węgla w kopalniach Grupy Tauron wyniosła 2,71 mln ton i była zbliżona do ubiegłorocznej, zaś sprzedaż węgla wzrosła o blisko 18 proc., do 2,77 mln ton. Prawie dwie trzecie swojego zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech własnych kopalń.

Sonda
Czy rozumiesz, dlaczego węgiel jest obecnie tak drogi?
Pieniądze to nie wszystko - Piotr Maciążek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze