Bezrobocie w Polsce

i

Autor: SHUTTERSTOCK Bezrobocie w Polsce

Kryzys gospodarczy już za rogiem. Rośnie bezrobocie, tysiące Polaków będzie bez pracy?

2022-07-07 12:18

Przewidywania ekspertów nie są optymistyczne - zapowiadają recesję w Polsce. Pogorszeniu ulega koniunktura i cała sytuacja gospodarcza. Ekonomiści rozważają czy spadki w zakresie PKB będą miały wpływ na wyhamowanie inflacji oraz koniec podwyżek stóp procentowych.

Podwyżki stóp procentowych - dziś posiedzenie RPP

Ekonomiści są niemal przekonani, że dziesiąta podwyżka stóp procentowych jest już pewna. Eksperci prognozują, że tym razem podwyżka sięgnie 75 punktów bazowych. Co za tym idzie - stopa główna Narodowego Banku Polskiego (NBP) będzie wynosiła 6,75%. 

Eksperci zastanawiają się nad tym, kiedy koniunktura ulegnie pogorszeniu do tego stopnia, że jej efektem będzie obniżenie inflacji, zaprzestanie zaostrzania polityki pieniężnej oraz stabilizację wysokości rat kredytowych. Analizując dane, ekonomiści dochodzą do pesymistycznych wizji - recesja może stać się faktem. 

Sławomir Dudek – Pieniądze to nie wszystko. Inflacja

Czy Polskę czeka recesja?

Recesja czyli zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące najczęściej spadkiem produktu krajowego brutto coraz częściej pojawia się w rozważaniach ekonomicznych ekspertów.

Chodzi przede wszystkim o recesję w ujęciu technicznym (spadek PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały). Niektórzy analitycy uważają, że na początku przyszłego roku gospodarka Polski skurczy się w ujęciu rocznym. W związku z tym możliwy jest wzrost stopy bezrobocia. Prawdopodobnie zwolni również dynamika wzrostu wynagrodzeń, która na ten moment jest niższa niż inflacja - a to oznacza, że płace nie rosną. 

Nastroje konsumenckie Polaków najsłabsze w historii

Obserwujemy zauważalny regres w sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej czy w przetwórstwie przemysłowym. Wskaźnik nastrojów konsumenckich Polaków opracowany przez Główny Urząd Statystyczny jest obecnie najniższy w historii. Skłonność Polaków do dokonywania zakupów słabnie i będzie słabła. Znaczący wpływ na taką sytuację mają rosnąca inflacja oraz regularnie podwyższane stopy procentowe.

Zmniejszenie popytu konsumpcyjnego oraz ogólne "ochłodzenie" koniunktury oznacza, że tak gwałtowny wzrost stóp procentowych przynosi efekt. W takich okolicznościach eksperci twierdzą, że można oczekiwać zastopowania wzrostu inflacji. Aktualnie jest najwyższa od 25 lat i zgodnie ze wstępnymi szacunkami w czerwcu wyniosła 15,6 % (w ujęciu rocznym).

Czekają nas kolejne podwyżki 

Rząd podejmuje działania "proinflacyjne" - obniżenie podatku dochodowego czy wakacje kredytowe. Jeżeli nie wpłyną one na kolejne wzrosty dynamiki cen - należy spodziewać się spowolnienia wyraźniejszego spadku inflacji (który ma nastąpić w okolicy drugiej połowy 2023 roku).

W przypadku spadku inflacji istnieje wiele zagrożeń, które mogą go zatrzymać - między innymi kwestia taryf na gaz, ciepło i energię elektryczną oraz potencjalne - a właściwie prawdopodobne podwyżki z nimi związane. To może sprawić, że jeszcze przez wiele miesięcy inflacja będzie się utrzymywała na poziomie dwucyfrowym. 

Szczyt inflacyjny a decyzje RPP

Wciąż pojawiająca się kwestia recesji może sprawić, że Rada Polityki Pieniężnej podejmie dyskusję związaną z koniecznością zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Dotychczasowa strategia RPP polegała na wyczekaniu inflacyjnego szczytu oraz obserwacji spadku dynamiki cen. Możemy to zobaczyć na przełomie lata i jesieni. W ostatnich tygodniach nastąpiło przesunięcie szczytu inflacyjnego (a razem z nim zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych). 

Ekonomiści podejrzewają, że komunikat ze strony Adama Glapińskiego i Rady Polityki Pieniężnej brzmiący "stop podwyżkom kosztu pieniądza" pojawi się we wrześniu lub październiku. Kluczową sprawą jest pewność ze strony banku centralnego dotycząca panowania nad oczekiwaniami inflacyjnymi oraz potwierdzenie, że spowolnienie gospodarcze jest wynikiem zastopowania konsumpcji Polaków.

Sonda
Czy stopy procentowe powinny być drastycznie podwyższone, żeby wyhamować inflację?

Odwrócenie trendu inflacyjnego

Ekonomiści podkreślają, że scenariusz rynkowy zakłada wygaśnięcie fali inflacyjnej  a następnie zwolnienie tempa zacieśniania polityki pieniężnej. Takie działania są równoznaczne z przejściem od tłumienia inflacji do podtrzymywania wzrostu gospodarczego - a to wpisuje się oczekiwania spowolnienia w gospodarce światowej i recesji w wybranych głównych gospodarkach.

Jeśli zagrożenie recesją w Polsce zostałoby uznane przez Radę Polityki Pieniężnej za poważny argument i nastąpiłoby odwrócenie trendu inflacyjnego - jest szansa, że stopy procentowe mogą zatrzymać się poniżej 8 %.

Czy wzrost inflacji naprawdę wyhamuje?

Włącz podcast i dowiedz się, jakie są prognozy dla Polski!

Listen to "Tak źle było ostatnio w 1997 r. Co dalej z inflacją?" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Tekst sponsorowany