Chodzi o duże pieniądze

Kto odziedziczy majątek po Jerzym Urbanie?

2022-10-12 17:58

Jerzy Urban zmarł 3 października 2022 roku. Był jedną z najbardziej barwnych i zarazem kontrowersyjnych postaci w polskich mediach. W 2004 roku znalazł się na liście 100 najbogatszych Polaków. Jego majątek oszacowano na 120 mln złotych. Kto odziedziczy fortunę Jerzego Urbana?

Jerzy Urban nie żyje. Jaki majątek pozostawił po sobie?

Jerzy Urban był polskim dziennikarzem, publicystą, satyrykiem, pisarzem i politykiem. W latach 1981–1989pełnił funkcję rzecznika prasowego Rady Ministrów PRL. W tamtym okresie określany był mianem jednego z głównych autorów propagandy państwowej i cenzury. 

W 2004 roku oszacowano jego majątek na 120 milionów złotych. Również w 2004 roku w tygodniku "Wprost" zajął 98. miejsce wśród 100 najbogatszych Polaków. Ponad 80% jego dochodów pochodziło z inwestycji na rynku kapitałowym (ulokował ok. 40 mln zł głównie w obligacjach IKEA, Ford Motor Company oraz polskiego i węgierskiego rządu). W 2003 zarobił – łącznie z dochodami poza spółką Urma – ok. 6 mln zł netto.

Dodatkowo pobierał świadczenie emerytalne, jednak w 2011 r. sam przyznał, że nie wie dokładnie ile ono wynosi. W 2020 r. gazeta wraz ze spółką Urma przyniosły mu 3,6 mln zysku. Materiały publikowane na kanale na platformie YouTube również generowały zyski. Ponadto Jerzy Urban był właścicielem dużego domu z basenem oraz kolekcji samochodów.

Majątek Jerzego Urbana. Kto go odziedziczy?

Jerzy Urban był trzykrotnie żonaty.  Ostatnią żoną, aż do śmierci Urbana była Małgorzata Daniszewska. Miał córkę z pierwszego małżeństwa, Aleksandrę Magdalenę i dwójkę wnuków. Kto odziedziczy jego majątek?

Kwestia dziedziczenia zależna jest od istnienia testamentu. Dziedziczenie testamentowe ma bowiem pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Gdy nie ma testamentu bądź okaże się on nieważny, dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Jeśli zmarły pozostawił małżonka i dzieci, to dziedziczenie po małżonku wygląda następująco: (zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego)

  • małżonek i dzieci dziedziczą w równych częściach
  • małżonek musi dostać co najmniej ¼ spadku
  • dzieci zmarłego dziedziczą niezależnie od tego, czy są z małżeństwa, czy nie; nie muszą to być wspólne dzieci zmarłego i jego małżonka

W pierwszej kolejności powołane do spadku są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz pozostający przy życiu małżonek. Dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek dziedziczą co do zasady w częściach równych, ale udział przypadający małżonkowi nie może wynosić mniej niż jedna czwarta całości spadku. Udziały równe dla wszystkich spadkobierców przypadają wtedy, gdy do spadku z ustawy powołany jest małżonek i nie więcej niż troje dzieci - informuje Portal Spadkowy.

Sonda
Lubiłeś/-aś Jerzego Urbana?
Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze