Darmowe leki dla seniorów w praktyce. Emeryt pokazał „paragon grozy” z apteki

i

Autor: GettyImages Darmowe leki dla seniorów w praktyce. Emeryt pokazał „paragon grozy” z apteki

Leki 65 plus

Jak sprawdzić, które leki są bezpłatne dla seniorów i dzieci?

2023-09-30 18:08

Od 1 września 2023 osoby po 65 roku życia oraz dzieci i młodzież do 18 lat mogą skorzystać z rozszerzonego programu darmowych leków.

Spis treści

 1. Darmowe leki dla seniorów i dzieci
 2. Gdzie sprawdzić listę darmowych leków?
 3. Jakie leki są na liście bezpłatnych preparatów?
 4. Kto może wystawić receptę?

Darmowe leki dla seniorów i dzieci

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria:

 • mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat (wiek weryfikowany jest przez numer PESEL, osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
 • lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia
 • mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Gdzie sprawdzić listę darmowych leków?

Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia. Listę leków możesz przeglądać, wyszukując leki na 3 sposoby, według: grupy wieku osób, dla których są przeznaczone, grupy leków lub nazwy leku (alfabetycznie).

Listę bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów po 65. roku życia można też sprawdzić Internetowym Koncie Pacjenta.

Co trzeba zrobić? Na Internetowym Koncie Pacjenta:

 • zaloguj się na swoje IKP
 • kliknij powiadomienie, które zobaczysz na górze
 • otwórz bezpłatną listę leków.

Powiadomienie będzie widoczne po każdym logowaniu. Jeśli chcesz wrócić do listy leków podczas tego samego logowania, link do niej znajdziesz w zakładce „Wiadomości” (na górze strony ze znakiem koperty).

Listę bezpłatnych leków można znaleźć też w aplikacji mobilnej mojeIKP. Po zalogowaniu na konto trzeba przejść do „Menu” i kliknąć zakładkę „Bezpłatne leki”.

Jakie leki są na liście bezpłatnych preparatów?

W wykazie dla dzieci jest ponad 2,8 tys. leków, zaś w wykazie dla seniorów – ponad 3800. Na liście znajdują się leki, które już wcześniej podlegały częściowej refundacji. Wśród nich są m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego czy szczepionki.

Kto może wystawić receptę?

Receptę na bezpłatne leki wystawia uprawniony lekarz lub pielęgniarka. Wystarczy, że na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” będzie odpowiednio litera „S” w przypadku seniorów lub „DZ” w przypadku dzieci i młodzieży. Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Sprawdza, które z przepisanych leków znajdują się na wykazach bezpłatnych leków, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Leki bezpłatne może przepisać:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ,
 • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym –po spełnieniu dodatkowych warunków,
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,
 • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Ważne! Recepty wystawione w lipcu czy sierpniu nie skutkują otrzymaniem leków bezpłatnie. Recepta musi być wystawiona we wrześniu 2023.

Pamiętaj! Do wystawiania recept ze stuprocentową refundacją dla dzieci i seniorów nie są już uprawnieni lekarze przyjmujący prywatnie. Mogą je wystawić tylko lekarze POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i przy wypisie ze szpitala wyłącznie w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Leki bezpłatne dla seniorów do końca sierpnia mógł wypisać każdy specjalista.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL

Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
Pieniądze to nie wszystko - Kazimierz Krupa
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze