cmentarz

i

Autor: pixabay Cmentarz w Trzebini otwarty dla odwiedzających. Należy jednak zachować bezwzględną ostrożność

Zmiany na cmentarzach

Po ilu latach następuje likwidacja grobu? Szykuje się zmiana w przepisach

2022-11-02 12:50

Przepisy o likwidacji grobów na cmentarzu przejdą znaczne zmiany. Jak zaznaczał pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci, Wojciech Labuda, dotychczasowe przepisy były zbyt ogólnikowe. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2023 roku i pozwolą na łatwy dostęp do informacji, po ilu latach dojdzie do likwidacji grobu.

Będą nowe przepisy w sprawie likwidacji grobów

Jak podkreśla Wojciech Labuda, obecne przepisy dotyczące likwidacji grobów są oparte na cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku, które są bardzo ogólnikowo opisane. Pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci podkreśla, że nowelizacja ma wprowadzić przejrzyste i jednolite zasady w całym kraju.

Ważnym punktem ustawy ma być łatwy dostęp do informacji, po ilu latach nastąpi likwidacja grobu na cmentarzu, jeśli nie został opłacony. Tym samym dużo prostsza będzie kontrola tego, czy zapłaciliśmy za miejsce na cmentarzu. Przepisy dotyczące likwidacji mają być takie same dla grobów ziemnych i murowanych.

Pieniądze to nie wszystko Ireneusz Dąbrowski

Po ilu latach nastąpi likwidacja grobu?

Jak podaje Wojciech Labuda likwidacja grobu będzie możliwa po dwudziestu latach od ostatniego pochówku i wygaśnięcia prawa do grobu. Zlikwidowane będą mogły być również groby, w których jest więcej niż jedna osoba, obecnie nie można ich likwidować niezależnie od ich stanu, ani tego, czy są opłacone.

Właściciel cmentarza rok przed terminem likwidacji grobu będzie musiał oznaczyć w księgach cmentarza, że nastąpi usunięcie miejsca pochówku oraz umieścić taką informację np. w formie tabliczki na grobie. Co więcej, jeśli będzie posiadł dane kontaktowe do dysponenta grobu, będzie musiał poinformować go przed likwidacją. Od tego momentu, bliscy zmarłego, lub inni zainteresowani będą mieli rok na wniesienie sprzeciwu wobec likwidacji. Jeśli nikt się nie zgłosi, grób będzie zlikwidowany.

Prawo do grobu ma być przedłużane co 20 lat. Labuda podaje, że na cmentarzach komunalnych będzie to związane z opłatą, a na wyznaniowych zależne od zarządcy cmentarza. Opłaty nie będą pobierane w przypadku grobów wieloosobowych murowanych, które powstały przed wejściem w życie ustawy (1 czerwca 2023 rok).

Czytaj także: Drogie miejsca na cmentarzach. A zasiłek pogrzebowy nie zmienia się od 11 lat

O likwidacji grobu dowiesz się z internetu

Labuda podał również, że trwają prace nad publiczną bazą danych, która obejmie wszystkie cmentarze w kraju. Rząd planuje uruchomienie bazy od 1 stycznia 2026 roku.

Sonda
Czy uważasz, że powinno się płacić za miejsce na cmentarzu?
Najnowsze