Praca zdalna w urzędach. Do kiedy potrwa? Kiedy będą otwarte urzędy?

i

Autor: pixabay Praca zdalna w urzędach. Do kiedy potrwa? Kiedy będą otwarte urzędy?

Lockdown i cyfrowa transformacja: Co czeka pracowników?

2020-11-04 15:28

Już ponad połowa firm w swoich strategiach stawia na klientocentryczność stanowiącą motor napędowy cyfryzacji. Często zapominamy jednak o pracownikach, bez których aprobaty sukces transformacji jest właściwie niemożliwy. Z czynnikiem ludzkim wiążą się zarówno szanse, jak i trudności, a przekonanie zespołu do zmian towarzyszących digitalizacji urasta do miana największego wyzwania.

Otwartość pracowników, czyli recepta na sprawną adaptację

Skuteczne przeprowadzenie cyfrowej transformacji w firmie wymaga odpowiedniej postawy pracowników. To głównie od nich zależy, czy zmiana się powiedzie, ale także czy jej wdrożenie miało sens i w perspektywie kilku miesięcy lub lat przyniesie efekty. Wrodzona niepewność wobec wszystkiego, co nowe, niejednokrotnie hamuje proces digitalizacji u samych podstaw.

– To czynnik ludzki zwykle spowalnia postęp technologiczny organizacji. Jako najczęstsze przyczyny stagnacji podaje się brak zaangażowania kadry menedżerskiej, niewłaściwą komunikację lub niechęć do zmian w firmowych szeregach. W zmianie mentalności pracowników z pewnością pomogą ambasadorzy cyfryzacji. Badania pokazują, że najlepiej w tej roli sprawdzają się menedżerowie średniego szczebla lub zarząd. Osobiście uważam jednak, że niekiedy warto oddać inicjatywę i poczekać aż naturalny lider transformacji wyłoni się sam. Praktyka pokazuje często, że na pracowników najlepiej wpływają mocne osobowości z ich najbliższego otoczenia, a nie przełożeni – mówi Sylwia Pyśkiewicz, Prezes Iron Mountain Polska.

Efektywna digitalizacja dotyczy całej organizacji, a nie wybranych działów. Według raportu Digital Shapers w ponad 70% firm strategia transformacji wybiega daleko poza obszar IT. Właśnie dlatego nie należy bagatelizować kwestii wykluczenia cyfrowego. Można mu zapobiec, ułatwiając pracownikom dostęp do wiedzy i wspierając w rozwoju zawodowym. Programy upskillingu wyposażają zespół w niezbędne na nowoczesnym rynku pracy kompetencje, w konsekwencji czego gwarantują przewagę firmom funkcjonującym w digitalowym świecie.

– Podnoszenie kwalifikacji pracowników to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania nowych kompetencji z perspektywy całej organizacji. Ważną rolę w tej kwestii odgrywają programy, które ułatwiają członkom zespołu zdobywanie nowych umiejętności. Co ciekawe, aż 89% polskich pracowników wykazuje zainteresowanie rozwojem zawodowym. Dzięki szkoleniom czy kursom oraz wsparciu przełożonych zyskują oni nie tylko wiedzę, ale także pewność siebie. Członek zespołu, który nie boi się wyzwań i regularnie zdobywa nowe kompetencje, dostarcza organizacji licznych korzyści – komentuje Piotr Siarkiewicz South Branch Director w Avenga.

Epidemiolog, prof. Maria Gańczak: Statystyki ministerstwa to wierzchołek góry lodowej. Krótkotrwały lockdown jest konieczny [Super Raport]

Kultura organizacyjna a postawa pracowników

Firmy, które rozpoczęły proces cyfryzacji przed pandemią, zyskały przewagę względem konkurencji, dla której nowe warunki funkcjonowania okazały się destrukcyjne. Zawczasu wypracowały sobie wewnętrzną elastyczność, szybkość działania i zdolność do adaptacji, dzięki czemu wyszły z ciężkiego okresu obronną ręką. Aby digitalizacja przebiegła pomyślnie, niezbędna jest jednak zmiana całej kultury organizacyjnej. Półśrodki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Spójna komunikacja, przekazywanie wiedzy poprzez onboarding oraz szkolenia to tylko przykładowe obszary, dzięki którym łatwiej zadbać o akceptację i przychylność wszystkich zaangażowanych w proces cyfryzacji.

– Tradycyjna struktura przedsiębiorstwa, w której pracownicy nie czują się ważnym elementem firmowej układanki, nie sprzyja stymulacji zaangażowania. Warto być świadomym tego, że to właśnie oddolne inicjatywy nierzadko napędzają postęp. Aby zbudować społeczność elastyczną, otwartą i gotową na zmiany, należy jasno zakomunikować przyzwolenie organizacji na popełnianie błędów. Wówczas pracownicy zaczną chętniej szukać nowych rozwiązań dla dotychczasowych problemów. Odejście od hierarchizacji i spłaszczenie struktury decyzyjnej sprzyjają pracy zespołowej, która z kolei wpływa na efektywność działania. Dynamiczne zmiany warunków pracy nie stanowią wyzwania, gdy organizacja funkcjonuje w stylu charakterystycznym dla metodyk Agile. Nawet 67% przedsiębiorców nie widzi problemu w ich wdrożeniu do zespołów nietechnologicznych, co pokazują najnowsze badania – mówi Elżbieta Kozłowska, Talent Development Partner Bonair S.A.

Przedsiębiorstwa decydują się na digitalizację procesów z myślą o poprawie doświadczeń swoich klientów, czym walczą o osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Nie da się jednak zaspokajać potrzeb kontrahentów, będąc obojętnym wobec oczekiwań pracowników. Chęć zdobywania nowych kompetencji, elastyczność czy otwartość zespołu wyraźnie zwiększają szansę na sukces w cyfrowym wyścigu. Gdy w firmowych szeregach dominuje zniechęcenie bądź obawy, przykład pożądanej postawy powinien iść z góry. Wypracowanie wspólnej wizji rozwoju, gotowość na modyfikację modelu biznesowego, zmiana kultury organizacyjnej i aktywne zachęcanie do podejmowania inicjatywy wspierają innowacyjność, która jest cechą wspólną wszystkich liderów transformacji.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze