pieniądze/waluty/banknoty

i

Autor: shutterstock

Budżet 2023

Marna waloryzacja emerytur i brak podwyżki 500 plus. Minister Finansów zachwala budżet państwa na 2023 rok

2022-12-16 9:34

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podjęła się oceny budżetu na 2023 rok twierdząc, że jest to "najlepszy budżet na obecne czasy". "To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych" - powiedziała.

Sejm uchwalił ustawę budżetową. Minister finansów zachwala założenia

Sejm w czwartek uchwalił ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada ona prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł; limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł; deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł; deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5 proc. PKB; dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.

"To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych" - powiedziała, cytowana w komunikacie MF, szefowa tego resortu Magdalena Rzeczkowska. Jak dodała, "mamy świadomość, że rozdmuchanie wydatków publicznych może utrudniać zejście inflacji do bardziej akceptowalnych poziomów".

"Dlatego w tym trudnym, dynamicznym okresie angażujemy środki przede wszystkim we wsparcie osób najbardziej dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. W razie potrzeby, w kolejnym roku na bieżąco podejmować będziemy decyzję odnośnie ewentualnego rozszerzenia mechanizmów wsparcia" - podkreśliła minister.

Dochody zależne od sytuacji makroekonomicznej

Jak podało MF, na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała wpływ sytuacja makroekonomiczna. "W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym, ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej" - wskazał resort.

Dodano, że drugim istotnym czynnikiem "jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach, które mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu". "Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania" - podano.

Ustawa budżetowa 2023. Na co zostaną przeznaczone środki finansowe?

Ministerstwo przekazało, że w ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniono m.in.: zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu ponad 6 proc. PKB; środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, "Dobry Start'" czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy; waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc. oraz tzw. 13. emeryturę; 3 proc. PKB na obronność; zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej; środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki i zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sonda
Czy uważasz że budżet państwa jest w dobrej kondycji?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek

Emerytom SPADNIE realny dochód?

Ekonomista ostrzega! POSŁUCHAJ.

Listen to "Emerytom na pewno będzie spadał dochód realny - ekonomista Bogusław Grabowski. EXPRESS BIEDRZYCKIEJ" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze