MF: 97 proc. Polaków rozlicza się w niższym progu podatkowym

2016-10-24 13:44
Banknoty
Autor: Shutterstock Banknoty

Ministerstwo Finansów przedstawiło raport finansowy z którego wynika, że 23,9 mln Polaków, czyli 97 proc. podatników opodatkowanych według skali, nie przekroczyły 85 tys. 528 zł i zmieściły się w pierwszym przedziale podatkowym 18 proc.

Dochód podatników z pierwszego przedziału skali jest opodatkowany stawką w wysokości 18 proc. Zgodnie z danymi MF wyższy dochód - opodatkowany 32 proc. stawką - wskazało niespełna 3 proc. (710,5 tys.) podatników z dochodem ponad 85 tys. 528 zł.

Zobacz również: Podatek handlowy zawieszony, ale i tak firmy muszą złożyć deklaracje

Zgodnie z danymi resortu z ogólnej liczby 24,9 mln podatników, którzy rozliczyli dochody przy zastosowaniu skali podatkowej, 93,1 proc. uzyskało przychody ze źródeł podlegających opodatkowaniu i wykazało dochód, a 5,5 proc. nie uzyskało przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu i skorzystało z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Natomiast 1,4 proc. uzyskało przychody ze źródeł, które podlegają opodatkowaniu, lecz wykazało zerowy dochód lub stratę.

Za 2015 r. samodzielnie, tj. bez pośrednictwa płatników, z urzędem skarbowym rozliczyło się ogółem 20,2 mln podatników. Najczęściej korzystali z formularza PIT-37 (16,4 mln osób, tj. 81 proc. ogółu). Na drugim miejscu był PIT-36 (2,9 mln osób, tj. 14,6 proc.).

Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9,3 mln podatników, tj. 37 proc. ogólnej liczby podatników, którzy opodatkowali dochody przy zastosowaniu skali podatkowej. W porównaniu do rozliczenia za 2014 r. liczba ta była niższa o 41 tys. 930 podatników (o 0,45 proc.).

Natomiast z preferencyjnego opodatkowania dochodów, które przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci, skorzystało prawie 562 tys. podatników (2,25 proc.), co oznacza wzrost o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W sumie podatnicy opodatkowujący dochody przy zastosowaniu skali podatkowej osiągnęli dochód w wysokości 759 mld 667 mln 734 zł. Podatek należny w tej grupie wyniósł 59 mld 27 mln 949 tys. zł.

Najnowsze