NAUKA I ROZWÓJ ZA FUNDUSZE UNIJNE

2016-12-06 10:15
Firma, umowa, biznes, przedsiębiorstwo, pracownicy
Autor: Shutterstock CERTYFIKOWANE SZKOLENIA I USŁUGI DORADCZE SPRAWD ZONYCH FIRM ZNAJDZIESZ W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Prowadząc firmę, warto się rozwijać, uczyć i podnosić swoje kompetencje. Dobrze jest także na szkolenia wysyłać swoich pracowników. Jeśli dobrze dopasujesz usługi rozwojowe do potrzeb, to twoja firma na tym zyska, a pracownicy będą się czuli docenieni i zmotywowani.

Szkolenia, kursy, doradztwo – to wszystko przynosi firmie duże i wymierne korzyści. Zyskujesz chociażby to, że nie musisz wyważać drzwi, które już dawno ktoś otworzył. Bo właściciel firmy – małej, dużej czy średniej – również potrzebuje szkoleń. Powinien mieć kompetencje takie jak menedżer wysokiego szczebla z korporacji. Musisz nauczyć się, jak rekrutować pracowników, jak prowadzić swój zespół, jak go rozwijać, motywować do pracy. Odpowiadasz także za projekty, jakie realizuje twoja firma. Musisz wiedzieć, jak to robić, jak przydzielać odpowiedzialność (sam wszystkiego nie zrobisz) i jak ją rozliczać. Powinieneś być również specjalistą od sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i zarządzania, tworzyć plany biznesowe. Nawet jeśli masz doskonałą intuicję i prowadzisz swoją firmę z sukcesem, to skorzystanie ze szkolenia czy pomocy w wielu kwestiach na pewno ci się przyda.

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studia podyplomowe czy inne formy usług rozwojowych mogą być także bardzo cenne dla twoich pracowników. Pamiętaj, im bardziej kompetentny zespół, tym łatwiej osiągnie cele, które przed nim stawiasz i tym lepsze rezultaty osiągnie twoja firma. Stawianie na rozwój pracowników ma także wiele innych zalet – ludzie będą bardziej zmotywowani do pracy, będą wydajniej pracować, mocniej zwiążą się z twoją firmą. W zespole zmniejszy się liczba nieporozumień, bo pracownicy na szkoleniu przećwiczą, jak rozwiązać sytuację konfliktową. Nauczą się, jak radzić sobie ze stresem, poznają siebie i własne potrzeby.

Wiedza, kompetencje, certyfikaty i umiejętności będą twoim pracownikom przydatne nie tylko w ich obecnej pracy, ale pozwolą im na zmianę stanowiska czy awans. A na tym także twoja firma może zyskać. Firmy najczęściej korzystają ze szkoleń rozwijających kompetencje swojej kadry menedżerskiej. Na szkoleniach pracownicy też często się uczą, jak zarządzać czasem i radzić sobie ze stresem. Popularne są także szkolenia o tematyce związanej ze sprzedażą, negocjacjami, obsługą klienta i zarządzaniem tymi procesami. Rodzajów szkoleń jest bardzo wiele.

ANALIZA POTRZEB FIRMY

Szkolenia, kursy i inne usługi odniosą skutek, jeśli dobrze je dobierzesz do strategii swojej firmy i jej potrzeb. Jak sprawdzić, jakie to potrzeby? Możesz przeprowadzić analizę. Słuchaj tego, co zgłaszają ci pracownicy i sam obserwuj, jak sobie radzą z pracą na swoich stanowiskach. Znasz ich przecież wszystkich, wiesz, jakie są ich mocne i słabe strony. Widzisz, czy mają potrzebną wiedzę i informacje, czy znają odpowiednie procedury i programy. Wiesz, jakie kwalifikacje, umiejętności i certyfikaty są potrzebne, by wykonywać pracę na danym stanowisku, i potrafisz ocenić, czy twój pracownik takowe ma. Przyjrzyj się predyspozycjom pracowników – czy są komunikatywni, czy potrafią pracować w zespole, zarządzać pracą innych osób. Czy łatwo ulegają stresom, spalają się przy pracy pod presją czasu, czy są drażliwi, konfliktowi, nadmiernie ambitni. Tak przeprowadzona analiza pozwoli ci ocenić, jakie są potrzeby rozwojowe twoich pracowników. Ponieważ nie jest ona jednak łatwa, możesz skorzystać z pomocy.

Pod linkiem: http://power.parp.gov.pl/lista-projektow/zaktualizowana-lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-po-rozstrzygnieciu-odwolan-od-oceny-formalnej-wnioskow-zlozonych-w-odpowiedzi-na-konkurs-nr-powr-02-02-00-ip-09-00-002-16 znajdziesz listę organizacji, które otrzymały dofinansowanie na to, by przeprowadzać tego typu analizy w firmach. Pomogą ci za darmo!

SKORZYSTAJ Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

Jeśli chcesz wyszkolić pracowników lub siebie samego, sięgnij po szkolenia, kursy czy studia podyplomowe finansowane z Funduszy Europejskich. Ofertę znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych.

O dotację na szkolenia mogą się starać przedsiębiorcy z całego kraju. Jednak aby uzyskać wsparcie, musisz złożyć wniosek w odpowiedzi na konkurs. Konkursy ogłaszane są na poziomie regionów, a finansowanie pochodzi z Programów Regionalnych (z wyjątkiem woj. Mazowieckiego i pomorskiego, które nie zarezerwowały pieniędzy na taki cel). Dlatego oferta, sposób i wysokość dofinansowania mogą się różnić.

TU ZNAJDZIESZ KONKURS

Informacji o konkursach szukaj za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wchodzisz w zakładkę „Znajdź dofinansowanie", a następnie w kolejną „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa". W szarym prostokącie po lewej stronie zaznaczasz obszar „Biznes i przedsiębiorczość", a następnie określasz województwo, w którym prowadzisz firmę. Uzyskasz listę konkursów ogłoszonych w twoim regionie. Gdy otrzymasz dotację na szkolenia, odpowiednich dla siebie usług szukaj w Bazie Usług Rozwojowych. To baza renomowanych firm z całego kraju, które oferują usługi szkoleniowe lub dotyczące rozwoju osobistego. Są one finansowane głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Najwięcej konkursów dotyczących usług szkoleniowych i doradczych pojawi się w bazie w przyszłym roku.

JAK KORZYSTAĆ Z BAZY

Z Bazy możesz korzystać, gdy otrzymasz dotację na skorzystanie z usług rozwojowych, ale także gdy szukasz renomowanej firmy i za szkolenie czy doradztwo zamierzasz zapłacić sam. By skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych, wejdź na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Następnie załóż sobie konto. W ten sposób uzyskujesz dostęp do szerokiej bazy ofert usług rozwojowych. Kolejny ruch to utworzenie profilu – właściciele lub osoby reprezentujące mikro, małe i średnie firmy są „uczestnikami instytucjonalnymi" i taki profil zakładasz. Profil pozwoli ci na delegowanie pracowników do udziału w wybranym szkoleniu, a także na ocenę usługi po jej zakończeniu.

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Wsparcie z Funduszy Europejskich możesz uzyskać na usługi rozwojowe. Pod tą nazwą kryją się różnego rodzaju szkolenia, kursy, doradztwo, coaching (to specyficzny interaktywny rodzaj szkolenia, które ma na celu rozwój osobisty uczestnika), mentoring (jest to relacja partnerska między mentorem a jego uczniem), e-learning (szkolenia z wykorzystaniem komputera i internetu), studia podyplomowe i inne. W Bazie znajdziesz usługi, które są odpowiedzią na większość potrzeb twojej firmy – obsługi programów komputerowych, nauki języka obcego, umiejętności obliczania urlopów dla pracowników, zdobywania rozmaitych umiejętności czy certyfikatów, podnoszenia kwalifikacji w jakiejś dziedzinie, szkolenia psychologiczne itp.

MOŻLIWOŚCI JEST BARDZO WIELE

 

MARTA PIĘTKA ekspert ds. Funduszy Europejskich:

34 proc. osób biorących udział w badaniu już skorzystało i deklaruje, że uczestniczyło w projekcie objętym unijnym dofinansowaniem. Blisko 60 proc. ankietowanych nie uczestniczyło jeszcze w projektach objętych dofinansowaniem. Można jednak oczekiwać, że zmiana podejścia do sposobu finansowania szkoleń z Funduszy Europejskich może znacząco wpłynąć na zwiększenie odsetka tych, którzy zdecydują się skorzystać z tych możliwości. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość wyboru i swobodne decydowanie o tym, na jakiego rodzaju szkolenie, kurs lub inną usługę rozwojową zechcemy przeznaczyć przypadającą dla nas pulę dopłaty unijnej lub bon szkoleniowy. Dotychczasowy system w dużej mierze opierał się na rozeznaniu firm i instytucji szkoleniowych, a to oznaczało, że to te instytucje dyktowały zakres tematyczny szkoleń i kursów objętych dofinansowaniem. Nie wszystkim ta propozycja musiała pasować. Teraz samodzielnie możemy decydować, z jakiej usługi skorzystamy.

SKORZYSTAŁEŚ? OCEŃ USŁUGĘ!

Po skorzystaniu ze szkolenia, kursu czy doradztwa ze wsparciem z Funduszy Europejskich masz obowiązek go ocenić. Dzięki temu pomagasz kolejnym użytkownikom wybrać odpowiednią usługę.

Baza Usług Rozwojowych jest rejestrem firm, które świadczą różnego rodzaju usługi związane z doradztwem, edukacją i rozwojem osobistym. Aby dana firma uzyskała wpis do Bazy, musi spełnić różnorodne kryteria, np. dotyczące doświadczenia czy potencjału kadrowego. Posiadanie wpisu w Bazie ma być swoistym certyfikatem jakości. Mimo to nie wszystkie szkolenia mogą spełniać twoje oczekiwania. Warto przekazać innym przedsiębiorcom, co sądzisz o realizacji danej usługi. Im więcej opinii i ocen, tym lepiej, bo każdy kolejny użytkownik będzie mógł się z nimi zapoznać, zanim kupi daną usługę.

OTRZYMASZ ANKIETĘ Z PYTANIAMI:

1. W jakim stopniu według Pana/ Pani opinii cel usługi rozwojowej został osiągnięty?
2. W jakim stopniu zrealizowana usługa rozwojowa spełniła Pana/Pani oczekiwania pod względem jakości i zawartości merytorycznej?
3. W jakim stopniu polecił(a)by Pan/ Pani tę usługę rozwojową innej osobie/innemu przedsiębiorcy? Wpiszesz oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.
-

TU OTRZYMASZ POMOC

Informacji na temat wsparcia z Funduszy Europejskich bezpłatnie udzielą ci konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziesz na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

 

JAK WYGLĄDA WSPARCIE

W każdym województwie sposób i wysokość finansowania – ze środków europejskich – szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji może być inna, ponieważ każdy urząd marszałkowski ustala własny system finansowania.

Są jednak wspólne zasady, na jakich te systemy się opierają:

- Urząd marszałkowski określa maksymalną kwotę wsparcia, jaką jeden przedsiębiorca może uzyskać w danym okresie rozliczeniowym. I ta kwota w poszczególnych regionach może być różna.
- Urząd określa też poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkolenia). Wynosi on zwykle najwyżej 50 proc. jej kosztów. Jednak w branżach, które są szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej – dofinansowanie może być wyższe.
- Na większe wsparcie możesz liczyć, kierując na szkolenie pracowników powyżej 50. roku życia czy osoby o niskich kwalifikacjach. Jednak nawet w takich szczególnych przypadkach poziom finansowania nie może być wyższy niż 80 proc.
- Jest także limit kwotowy dofinansowania, z jakiego możesz skorzystać, kierując pojedynczego pracownika na szkolenie – to 5 tys. zł. W zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie, możesz otrzymać wsparcie w jednej z dwóch postaci.

BON ROZWOJOWY

Jeśli uzyskasz w konkursie wsparcie z Funduszy Europejskich na szkolenia, podpisujesz umowę i wykupujesz bony. Wsparcie polega na tym, że płacisz za nie mniej niż są warte. Na przykład jeśli w twoim regionie dana usługa jest refundowana na poziomie 50 proc., za bon o wartości 3000 zł zapłacisz 1500 zł. Bony służą kupowaniu różnych usług – szkoleń, kursów czy warsztatów. Czyli za usługę kosztującą 3000 zł zapłacisz z własnej kieszeni tylko połowę.

REFUNDACJA KOSZTÓW

Gdy uzyskasz wsparcie i podpiszesz umowę, wchodzisz do Bazy Usług Rozwojowych. Tu szukasz odpowiedniej usługi, za którą płacisz z własnej kieszeni. Po zakończeniu szkolenia i dokonaniu jego oceny przedstawiasz fakturę i uzyskujesz częściowy zwrot kosztów (jego wysokość wynika z umowy o przyznaniu wsparcia).

ONI SKORZYSTALI Z DOTACJI NA SZKOLENIA

Z dotacji na usługi rozwojowe dla pracowników skorzystała firma Kardiosystem z Warszawy.

– Moi pracownicy firmy byli na kursie języka angielskiego. Sami sobie znaleźli taką możliwość. Przyszli do mnie z deklaracją, że chcą się rozwijać, i pytaniem, czy mogliby w takich szkoleniach uczestniczyć. Pozostało mi tylko dopełnienie formalności administracyjnych – mówi Paweł Wilski, właściciel firmy Kardiosystem. – Dostrzegam wiele pozytywów w wysyłaniu pracowników na szkolenia – był to silny bodziec motywacyjny dla mojego zespołu. Znajomość języka obcego przyda się moim pracownikom w wielu różnych sytuacjach życiowych, w pracy również – jeśli obsługujemy pacjenta anglojęzycznego, są odważniejsi w kontaktach międzynarodowych.

Najnowsze