Podatek

i

Autor: SHUTTERSTOCK Podatek

Nie złożyłeś jeszcze zeznania PIT-28? To ostatni dzwonek!

2022-02-25 16:52

Na złożenie PIT-28 jest już coraz mniej czasu. To zeznanie podatkowe rządzi się innymi prawdami niż popularny PIT-37 i czas na jego złożenie mamy tylko do 28 lutego (do poniedziałku). Dotyczy przedsiębiorców oraz zarabiających z wynajmu, którzy w 2021 roku zdecydowali się na rozliczenie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie PIT-28. To już ostatni dzwonek

Podczas rozliczenia PIT-28 możemy skorzystać z ulg podatkowych oraz odliczeń. Istnieje również możliwość przekazania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. Ponadto jeśli zeznanie złożymy elektronicznie, otrzymamy szybciej zwrot nadpłaty podatku (45 dni od dnia złożenia, w przypadku papierowego wniosku to trzy miesiące). Biorąc pod uwagę coraz bliższy termin składania wniosków (28 lutego), złożenie go w formie cyfrowej, to obecnie najsprawniejsza metoda rozliczenia. 

PIT-28 dotyczy osoby, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjowanych, dla dochodów, które uzyskali z pozarolniczej działalności gospodarczej, z umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów w podobnym charakterze (jeśli nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnych upraw, hodowli, oraz chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Gawkowski: Polski Ład to drogi bajzel. To pierwszy rząd, który obniża wynagrodzenia
Sonda
Rozliczysz PIT elektronicznie?

PIT-28 ulgi i odliczenia

Rozliczający się PIT-28 mogą skorzystać z ulg i odliczeń składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, straty z działalności gospodarcze, darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego, kult religijny, krwiodawstwo, czy przeciwdziałanie COVID. Ponadto istnieje ulga rehabilitacyjna, na internet, termomodernizacyjna, z tytułu wpłaty na IKZE, abolicyjna i mieszkaniowe na prawach nabytych. 

PIT-28 nie można rozliczyć z małżonkiem, o ile wcześniej nie złożyło się "zerowego PIT-28" i nie spełniło się następujących warunków:

  • przez rok podatkowy nie osiągnęło się przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniosło się kosztów uzyskania przychodów, ani
  • nie było się zobowiązanym, lub nie korzystało się z uprawnienia do zwiększenia lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani
  • nie było się zobowiązany albo nie korzystało się z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

PIT-28 w przypadku dochodów z najmu można rozliczyć przez e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl. W przypadku działalności gospodarczej, można skorzystać z systemu e-Deklaracje. 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze