Nowe 500 plus potwierdzone! Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

2019-08-09 18:58 ŁT
Prezydent Andrzej Duda przemawiał na Zgromadzeniu Narodowym z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu
Autor: Jakub Szymczuk/KPRP Prezydent Andrzej Duda przemawiał na Zgromadzeniu Narodowym z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nowe świadczenie będzie wypłacane od 1 października 2019 roku.

Dla kogo nowe 500 plus? Otrzymają je dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Nowa ustawa o 500 plus dla niepełnosprawnych zakłada wypłatę comiesięcznego świadczenia w wysokości 500 zł dla osób, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dodatkowo w ustawie uwzględniono także poprawkę, która podnosi kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia. Będzie ono równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Oni nie chcieli dać 500 plus niepełnosprawnym [ZDJĘCIA]

Świadczenie będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Zakłada ona również niewliczanie kwoty świadczenia do dochodu, od którego ustala się prawo do dodatku mieszkaniowego czy świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - przypomina Business Insider Polska.

Według szacunków resortu rodziny nowe świadczenie obejmie około 500 tys. osób i będzie kosztować 3 mld złotych rocznie. Program ten ma być finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Najnowsze