rolnik

i

Autor: pixabay.com

KRUS

Nowe emerytury rolnicze. Od marca 2023 świadczenia mocno poszły w górę

2023-03-31 1:56

Już od 1 marca rolnik – emeryt otrzymuje świadczenie nie mniejsze niż najniższa emerytura wypłacana z ZUS. Emerytury powszechne i emerytury rolnicze są jednakowo waloryzowane. Zgodnie z nowymi przepisami - emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, jest równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS.

Prawo do emerytury rolniczej. Komu przysługuje świadczenie z KRUS?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który osiągnął wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru. Świadczenia wypłaca KRUS.

Ile wynosi emerytura rolnicza?

Wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wysokości opłaconych składek.

Emerytury rolnicze po nowemu. Waloryzacja i wyższe świadczenia dla rolników-emerytów

Od 1 marca 2023 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych są wyższe. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2023 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1.429,60 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

Kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 250 zł. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2023 r. 1.588,44 zł) – KRUS podwyższy je z urzędu do kwoty 1.588,44 zł. Od dnia 1 marca 2023 r. – do kwoty 1.588,44 zł – wzrasta też kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

Ważne!

Do kwoty 1.588,44 zł nie zostaną podwyższone:

* świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,

* emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

* emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Wyższe dodatki do emerytur rolniczych

Od 1 marca 2023 r. wzrosły również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wynoszą

• dodatek pielęgnacyjny – 294 zł 39 gr,

• dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 441 zł 59 gr,

• dodatek kombatancki – 294 zł 39 gr,

• dodatek za tajne nauczanie – 294 zł 39 gr,

• ryczałt energetyczny – 255 zł 17 gr,

• dodatek kompensacyjny – 44 zł 16 gr,

• dodatek dla sieroty zupełnej – 553 zł 30 gr,

• świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 294 zł 39 gr,

• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 294 zł 39 gr,

• dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1.127 zł 12 gr.

Sonda
Czy czekasz już na emeryturę?
Tańczące z promocjami 07.03.2023
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze