sejm

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express; Shutterstock

Świadczenia socjalne

Nowe świadczenia 3000 zł! Sejm zajmie się dziś projektem ustawy

2023-05-24 10:15

Sejm na rozpoczynającym się 24 maja trzydniowym posiedzeniu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Maksymalna kwota nowego świadczenia to ponad 3 tys. zł. Minimalna w granicach 700 zł. Wypłaty dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia ruszą od 1 stycznia 2024.

Świadczenie wspierające – dla kogo

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów albo, w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punktu. Decyzje będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenie wspierające – ile można dostać?

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od połowy wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości dwukrotności renty socjalnej. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości:

1. Dwukrotności renty socjalnej (czyli 3176,88 zł brutto miesięcznie) - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie:

* 3 punktów - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,

* od 90 do 100 punktów - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia,

2. Renty socjalnej (1588,44 zł brutto miesięcznie) - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie:

* 2 punktów w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,

* od 80 do 89 punktów - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia;

3. 50 proc. renty socjalnej (794,22 zł brutto miesięcznie) - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie:

*1 punktu w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,

* od 70 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

Ważne!

Świadczenie wspierające oblicza się na podstawie renty socjalnej, co oznacza, że wraz z jej wzrostem będzie wzrastało świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające – kiedy wypłata

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach:

* od 1 stycznia 2024 r. - dla osób niepełnosprawnych z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia

* od 1 stycznia 2025 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeb wsparcia

* 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeb wsparcia.

Sonda
Czy niepełnosprawni powinni otrzymywać większą pomoc od państwa?
Impact 2023 - Piotr Arak
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze