ciężarówka

i

Autor: planet_fox/Pixabay.com Międzynarodowi kierowcy będą chętniej brali wolne

Nowe wydatki i kosztowne obowiązki dla firm. W lutym wchodzą w życie

2022-02-16 13:03

Pakiet mobilności 2022 to projekt, który ma dostosować polskie prawo do przepisów UE. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców pod koniec stycznia. Pakiet obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Kolejne przepisy pakietu mobilności zaczynają obowiązywać 21 lutego.

Celem unijnych przepisów jest zapewnienie równowagi między poprawą warunków socjalnych i warunków pracy kierowców, a zwiększeniem swobody świadczenia usług transportu drogowego w oparciu o uczciwą konkurencję między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami, co w konsekwencji powinno przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Chodzi na przykład o wymagania związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę

Nowy pojazd dla podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego

Baza eksploatacyjna

Rozszerzono także katalog przestępstw w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy o przestępstwa z dziedziny prawa podatkowego. Zmieniono definicję bazy eksploatacyjnej.

Będzie to miejsce przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów

Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia.

Sonda
Jaki transport wybierasz w Warszawie?

Kolejne obowiązki

Kolejne przepisy pakietu mobilności zaczynają obowiązywać 21 lutego. Wśród obowiązków, które wejdą w życie są m.in. konieczność utrzymywania miejsc postojowych dla jednej trzeciej floty, obowiązek powrotu pojazdów do kraju raz na osiem tygodni oraz nowe zasady kabotażu. Regulacje wchodzące za kilka dni wiążą się niejednokrotnie z koniecznością dodatkowych inwestycji oraz odpowiedniego przeorganizowania pracy.

W myśl ustawy zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze