Zdrowie seniora 4-06.07

i

Autor: Shutterstock Ceny sanatorium 2023 nie wzrosną

Zdrowie seniora

Nowe zasady wyjazdów do sanatorium z NFZ

Nowe zasady wyjazdów do sanatorium z NFZ już obowiązują. Na razie zaszły zmiany w opłatach za zakwaterowanie i wyżywienie kuracjuszy. Ceny poszły w górę o ponad 5 procent. W planach MZ pacjenci mają być bardziej autonomiczni, sami decydując o tym, dokąd pojadą. Zobacz, jak wyjechać do sanatorium z NFZ wg nowych przepisów.

Tańczące z Promocjami 30.06.22

Zmiany w kosztach sanatorium

Od maja obowiązują nowe koszty za dzień pobytu w sanatorium: wyższe są opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie.

Podwyżka, będąca efektem inflacji i drożyzny wyniosła 5,1 proc (wskaźnik określony przez GUS).

Poniżej prezentujemy, ile dokładnie wynoszą nowe kwoty dopłat za 1 dzień pobytu. ależy wyjaśnić, że pełny węzeł sanitarny to taki, który ma umywalkę, wannę z natryskiem i WC. Węzeł uproszczony ma umywalkę, natrysk i WC. Studio to pomieszczenie o wielu funkcjach, np. mające część sypialną, część dzienną i aneks kuchenny.

Nowe kwoty dopłat za 1 dzień pobytu

 • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,60 zł - od 1 października do 30 kwietnia i 40,90 zł - od 1 maja do 30 września;
 • pokój jednoosobowy w studiu 26,10 zł / 37,40 zł;
 • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 zł / 33,20 zł;
 • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł / 27,30 zł;
 • pokój dwuosobowy w studiu 16,50 zł / 24,90 zł;
 • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 zł / 19,50 zł;
 • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 zł / 14,80 zł;
 • pokój wieloosobowy w studiu 11,90 zł / 13,60 zł;
 • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 zł / 11,90 zł.

Warto wiedzieć, że przydziału miejsca w pokoju dokonuje wyznaczone sanatorium i zazwyczaj nie ma możliwości dokonania zmian pokoju. 

Dla kogo skierowanie?

Z leczenia sanatoryjnego może skorzystać każdy. Pod warunkiem, że jest ubezpieczony, a jego aktualny stan zdrowia upoważnia do skorzystania z tego typu leczenia.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, aby odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych. 

Dorośli nie powinni korzystać z sanatorium częściej niż 1 raz na 18 miesięcy. Jednak wyjątkowo pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest (zatrudnieni w dniu 28 września 1997 roku lub przed upływem tej daty), z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać raz w roku oraz są zwolnieni z odpłatności za leczenie.

Leczenie uzdrowiskowe może odbywać się w ponad 40 miejscowościach sanatoryjnych.

Czy emeryt płaci mniej?

Bycie emerytem nie uprawnia do darmowego pobytu w sanatorium. Wysokość odpłatności za sanatorium na NFZ dla seniorów jest taka sama jak dla innych dorosłych pacjentów.

Leczenie uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego (u lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty). Osoby, którym coś dolega, ale się nie leczą, nie mogą wyjechać do sanatorium. Ci, którzy tam przebywają, odzyskują sprawność po zdiagnozowanej chorobie, zabiegu operacyjnym lub wypadku. W związku z tym wymagają określonych zabiegów, z których mogą skorzystać.

Zabiegi sanatoryjne

W zależności od profilu uzdrowiska, dostępne są różne zabiegi m.in.:

 • kąpiele lecznicze,
 • ćwiczenia w basenach,
 • masaże wodne, 
 • krioterapia,
 • gimnastyka indywidualna,
 • masaże lecznicze.

Skierowanie do sanatorium

Skierowanie do sanatorium z NFZ wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ. Bierze on pod uwagę stan zdrowia pacjenta, a także ewentualny wpływ leczenia uzdrowiskowego na jego schorzenia.

Następnie lekarz lub pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ono ważne 30 dni od daty wystawienia i w tym terminie trzeba je przesłać do tego oddziału.

Kiedy skierowanie zostanie zarejestrowane przez NFZ, jest ono sprawdzane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

Balneoklimatogia zajmuje się wykorzystaniem w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, mineralnych surowców leczniczych (wody, borowiny, oraz naturalnych gazów), a także odpowiedniego klimatu. Specjalista w tej dziedzinie może zalecić kurację leczniczą, dostosowaną do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.

Jeżeli specjalista z dziedziny balenoklimatologii stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdzi skierowania. Wtedy zostaje ono zwrócone lekarzowi, który je wystawił, a pacjent dostaje pisemną informację odnośnie tej decyzji. Niestety, nie przysługuje od niej odwołanie.

Jeżeli decyzja jest pozytywna, po ustaleniu terminu leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręcza potwierdzenie skierowania nie później niż dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Można śledzić na jakim etapie jest realizacja skierowania dzięki serwisowi internetowemu NFZ. W przeglądarce skierowań wpisuje się numer skierowania (pacjent otrzymuje go pocztą, oddział wojewódzki przesyła go po zarejestrowaniu skierowania).

Ile trwa sanatorium NFZ?

Wszystko zależy od profilu uzdrowiska. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni (w przypadku dziecka - 27) i jest bezpłatny.

W sanatorium uzdrowiskowym też 21, z zastrzeżeniem, że pobyt dziecka jest bezpłatny, a osoby dorosłej - częściowo odpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa z kolei 28 dni i jest bezpłatny.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej to również 28 dni, ale całość jest częściowo odpłatna.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa natomiast od 6 do 18 dni.

Koszty pobytu w sanatorium NFZ

Pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym płaci za zakwaterowanie i wyżywienie. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu zależy od standardu pokoju przydzielonego przez sanatorium. Wysokość tych opłat nie jest dowolna – określa ją Minister Zdrowia.

Zabiegi w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.

NFZ nie ponosi kosztów:

 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • kosztów pobytu opiekuna pacjenta;
 • dodatkowych opłat obowiązujących w miejscu położenia zakładu (np. opłat klimatycznych);
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Są to usługi dodatkowe świadczone przez sanatorium, z których kuracjusz zdecyduje się skorzystać.

Przykładowe ceny zabiegów

Przed pobytem w sanatorium warto zapoznać się z przykładowymi cenami zabiegów przyrodoleczniczych, które można wybrać dodatkowo:

 • Zbiorowe ćwiczenia w basenie w leczniczej wodzie termalnej (20 min.) - 25,00 zł
 • Kąpiel w leczniczej wodzie termalnej, indywidualna/ (15 min.) - 15 zł
 • Masaż leczniczy (10 min.) - 40,00 zł
 • Kąpiel perełkowo-borowinowa /indywidualna/ (15 min.) - 35,00 zł
 • Masaż podwodny manualny w leczniczej wodzie termalnej (15 min.) - 55,00 zł
 • Natrysk biczowy z wykorzystaniem leczniczej wody termalnej (do 5 min.) - 24,00
 • zł.
 • Aerozole na oczy z wykorzystaniem leczniczej wody termalnej (10 min.) - 20,00 zł
 • Inhalacje indywidualne ultradźwiękowe na bazie leczniczej wody termalnej (10 min.) - 15,00 zł
 • Oscylacyjny masaż mechaniczny (20 min.) - 10,00 zł
 • Terapia manualna (do 30min.) - 65,00 zł
 • Krioterapia - Termożele (do 10 min.) - 10,00 zł
 • Hydro-Jet suchy masaż wodny (do 15 min.) - 37,00 zł
 • Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutą (do 60 min.) - 90,00 zł
 • Pileroterapia – naświetlanie światłem spolaryzowanym /Bioptron/ (do 10 min.) - 12,00 zł

Czekają nas zmiany

Ministerstwo Zdrowia szykuje rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących leczenia uzdrowiskowego. Chodzi o to, aby to nie lekarz, a pacjent mógł decydować, w którym sanatorium, czy uzdrowisku będzie się leczyć.

Prace nad zmianą zasad dotyczących kierowania pacjentów do sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia trwają od 2 miesięcy.

Reforma przewiduje stworzenie odpowiedniego systemu teleinformatycznego, aby pacjent mógł otrzymać kod, którym będzie mógł zarejestrować się w Sanatorium NFZ.

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić reformę po to, aby poprawić dostępność do leczenia uzdrowiskowego, w tym skrócić czas oczekiwania chorych na leczenie w sanatoriach. Dzisiaj do niektórych sanatoriów czeka się w kolejce nawet 3 lata.

Aby reforma mogła zadziałać, musi być wprowadzony odpowiedni system teleinformatyczny. Wtedy pacjent nie będzie już musiał dostarczać skierowania od lekarza do Narodowego Funduszu Zdrowia (teraz musi to zrobić w ciągu 30 dni). Zamiast tego otrzyma kod.

Po takich zmianach wzrośnie rola pacjenta, który odtąd będzie już mógł wpłynąć na miejsce i termin realizacji skierowania.

Minister Niedzielski przewiduje, że pacjenci będą wybierać ośrodki o wysokim standardzie. Bez kierowania do sanatoriów przez NFZ placówki o niższym standardzie będą musiały inwestować w komfort i zadowolenie korzystających z nich pacjentów. W innym wypadku pieniądze, "idące za pacjentem", który decyduje, po prostu do nich nie dotrą.

Terminu wprowadzenia powyższych zmian resort zdrowia nie wskazuje. Twierdzi tylko, że prace legislacyjne oraz tworzenie systemu teleinformatycznego są dopiero na etapie wstępnym.

W planach zapowiedziano więcej bezpłatnych zabiegów - ich liczba zostanie zwiększona z trzech do pięciu dziennie. 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze