Obligacje skarbowe – alternatywna forma oszczędzania

2012-12-05 3:00

Dla większości z nas oszczędzanie kojarzy się z bankowymi lokatami terminowymi, ewentualnie kontami oszczędnościowymi. Istnieje jednak rozwiązanie alternatywne – Obligacje Skarbu Państwa.

Czym są i na jakiej zasadzie działają lokaty terminowe czy konta oszczędnościowe wiedzą chyba wszyscy. Zresztą zasada ich działania jest prosta jak – mówiąc kolokwialnie – budowa cepa: podpisujemy umowę, wpłacamy pieniądze. W przypadku lokaty, po upływie okresu umownego otrzymujemy wpłacone pieniądze (kapitał) razem z naliczonymi odsetkami (pomniejszonymi o podatek Belki). W przypadku konta oszczędnościowego odsetki naliczane są co miesiąc, a my możemy dokonywać na nie wpłat i dokonywać wypłat, bez utraty odsetek.

Skoro przypomnieliśmy sobie – w telegraficznym skrócie – czym są bankowe lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, pora przejść do meritum sprawy i odpowiedzieć na pytanie

… czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe, a właściwie Obligacje Skarbu Państwa to papiery dłużne, które potwierdzają udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi (Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Finansów). Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. Pieniądze, które powierzymy bankowi, zakładając w nim lokatę terminową, wykorzystywane są zazwyczaj do finansowania akcji kredytowej. Środki, jakie trafią do Skarbu Państwa z emisji obligacji skarbowych są wykorzystywane na finansowanie wydatków publicznych.

Wykup obligacji i wypłacenie odsetek należnych ich posiadaczom zapewnia Skarb Państwa. Za zobowiązania te Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem.

Po przeczytaniu tego, co dotychczas napisaliśmy, ktoś mógłby powiedzieć, że Obligacje Skarbu Państwa niewiele różnią się od lokat. Mają one jednak kilka cech, które odróżniają je od lokat i sprawiają, że stanowią dla nich doskonałą alternatywę.

Podstawową cechą jest termin ich zapadalności (będący odpowiednikiem okresu umownego w przypadku lokat terminowych). Obligacje Skarbu Państwa są idealnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem. Najkrótszy termin zapadalności obligacji skarbowych wynosi 2 lata. Oprócz tego można kupić obligacje 3, 4 i 10-letnie. A trzeba pamiętać, że najdłuższy okres, na jaki można zawrzeć umowę lokaty terminowej to praktycznie 3 lata…

Osoba, która kupiła obligacje może, po upływie terminu ich zapadalności, może przedstawić je do wykupu i odebrać kapitał powiększony o odsetki lub nabyć obligacje nowej emisji. Jest to w sumie podobne do odnowienia lokaty. Z jedną, acz zasadniczą, różnicą. Decydując się na zamianę obligacji na nowe możemy skorzystać z dyskonta, czyli kupić je za cenę niższą od ich wartości nominalnej.  Takie rozwiązanie wiąże się z realizacją dodatkowego zysku.

Trzecią cechą różniącą obligacje skarbowe od lokat jest ich cena emisyjna. Wynosi ona jedynie 100 zł, podczas gdy minimalna kwota lokaty to w znacznej większości przypadków 1000 zł.

Cecha czwarta, być może dla wielu najważniejsza, to możliwość przedterminowego wykupu. Dodajmy, wykup bez utraty odsetek. Posiadacz obligacji, który z różnych przyczyn zmuszony jest przedstawić je do przedterminowego wykupu otrzyma odsetki naliczone do dnia postawienia środków do jego dyspozycji. Odsetki te będą jednak pomniejszone o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym (w przypadku obligacji 2-, 3- i 4-letnich wynosi ona 1 zł , natomiast od obligacji 10-letnich wynosi 2 zł od każdej obligacji).Wiemy już, czym są obligacje Skarbu Państwa. Dowiedzmy się zatem…

… jakie obligacje możemy kupić i jak są oprocentowane

Jak napisaliśmy powyżej, możemy kupić następujące rodzaje oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa: 2, 3, 4 i 10-letnie. W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat tych właśnie obligacji sprzedawanych w listopadzie 2012 r.

Obligacje Skarbu Państwa sprzedawane w grudniu 2012 r.
Rodzaj obligacji Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek Uwagi
Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu 3,90% w skali roku, stałe w okresie 2 lat 100 zł Kapitalizacja W drugim okresie odsetkowym (w drugim roku) odsetki naliczane są od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego
Trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje 4,60% w pierwszym sześciomiesięcznym
okresie odsetkowym
100 zł Co pół roku Oprocentowanie obligacji trzyletnich jest iloczynem wskaźnika WIBOR 6M (oprocentowania sześciomiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym) i mnożnika. Naliczone odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co pół roku. Zmienne oprocentowanie zawsze podąża za zmianami na rynku finansowym i odzwierciedla bieżące tendencje rynkowe
Obligacje czteroletnie indeksowane 5,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł Co rok Oprocentowanie obligacji czteroletnich jest zmienne, uzależnione od poziomu inflacji. Oprocentowanie opiera się na poziomie inflacji oraz marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Obligacje czteroletnie mają cztery okresy odsetkowe. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji po każdym pełnym roku oszczędzania
Dziesięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane 5,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł Kapitalizacja Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w kolejnych latach - od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. Zmienne oprocentowanie obligacji jest uzależnione od wskaźnika inflacji oraz ustalonej marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji
Źródło: www.obligacjeskarbowe.pl

Gdzie można kupić obligacje Skarbu Państwa?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić na trzy sposoby:

Przez Internet – za pośrednictwem strony www.zakup.obligacjeskarbowe.pl
Przez telefon
W jednej z placówek PKO Banku Polskiego lub Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego prowadzących obsługę obligacji Skarbu Państwa.

- Przez Internet – za pośrednictwem strony www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

- Przez telefon

- W jednej z placówek PKO Banku Polskiego lub Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego prowadzących obsługę obligacji Skarbu Państwa.

Jeżeli szukamy chcemy zagospodarować swoje nadwyżki finansowe na okres dłuższy niż 6 miesięcy czy rok, to powinniśmy rozważyć zakup obligacji skarbowych. To bezpieczny sposób pomnażania oszczędności , a biorąc pod uwagę choćby wypłatę odsetek w przypadku przedstawienia obligacji do wykupu przed upływem terminu zapadalności – sposób bardzo korzystny.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze