Stosujesz te leki? Mogą mieć bardzo groźny efekt uboczny. Pominięto go w badaniach

i

Autor: Getty Images Stosujesz te leki? Mogą mieć bardzo groźny efekt uboczny. "Pominięto go w badaniach"

Refundacja leków

Uwaga! Od 1 maja nowa lista leków refundowanych

Nowa lista refundacyjna leków wchodzi w życie od 1 maja. Dopłaty pacjentów zmaleją dla 309 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Jednocześnie wzrosną w przypadku 325 opakowań z listy. Od maja cena jednego leku wzrośnie o 452 zł, innego o 152 zł

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wchodzi w życie 1 maja 2023. Dopłaty pacjentów obniżą się dla 309 pozycji z listy. Są to niewielkie obniżki, lecz oczywiście zawsze cieszą. Za zaledwie 7 preparatów obniżka przekroczy więcej niż 10 zł.

Nowa lista refundacyjna wprowadza zmiany w dopłatach pacjentów do leków. Lista obejmuje leki z listy aptecznej (w tym leki z wykazu leków 75+ i wykazu dla kobiet w ciąży) oraz leki refundowane w programach lekowych i chemioterapii. Na majowej liście znajduje się 111 nowych pozycji. Są wśród nich: odpowiedniki leków dotychczas refundowanych, nowe dawki i opakowania leków już obecnych w wykazie refundacyjnym, leki z importu równoległego oraz nowe substancje. Lista produktów, dla których refundacja nie będzie kontynuowana, obejmuje 26 pozycji.

Obniżka dopłat

Według nowej list dla 309 pozycji obniżą się dopłaty pacjenta w przedziale od 0,01 zł do 196,80 zł. Największa dla leku Firazyr (Icatibant) - od 1 maja współpłacenie pacjenta ponownie wyniesie 3,20 zł. Przez ostatnie 2 miesiące pacjenci musieli płacić 200,00 zł w związku z wprowadzeniem odpowiedników zawierających ikatybant.

Największe obniżki dopłat dotyczyć będą następujących produktów:

  • Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – współpłacenie obniży się dla pacjenta o 196,80 zł, 
  • Toujeo (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) – o 41,31 zł
  • Abasaglar (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł. po 3 ml) – o 27,54 zł.

Produkt Firazyr od maja jest tańszy w wyniku obniżenia urzędowej ceny zbytu tego leku, natomiast w przypadku produktów Toujeo oraz Abasaglar obniżki te wynikają ze zmian podstaw limitu w grupie: 14.3, Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin. 

Wzrost dopłat

Wzrost dopłat pacjentów dotyczyć będzie 325 opakowań. Dopłaty pacjenta wyniosą od 0,01 zł do 452,70 zł). W przypadku 32 z nich wzrost cen przekroczy 20 zł. 

Największe podwyżki dotyczyć będą:

  • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – dopłata wzrośnie o 452,70 zł,
  • Icatibant Accord (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 152,47 zł 
  • Trevicta (Paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg, 1 amp.-strz. 2,625ml + 2 igły) – o 84,89 zł.

Nowe leki na liście

Nowością jest refundacja z odpłatnością 30% leku Ylpio zawierającego telmisartan w połączeniu z indapamidem, stosowanym w leczeniu zastępczym nadciśnienia tętniczego samoistnego u dorosłych pacjentów. Dopłata pacjenta po refundacji będzie wynosiła 15,28 zł.

Na liście zabraknie

Od 1 maja 2023 z powodu braku wniosku o kontynuację refundacji lub skrócenia refundacji na wniosek firmy nie będą już refundowane między innymi: Amlodipine Orion, Donepezil Polfarmex, Larus (Atorvastatin), Olanzapina Stada, Optibetol (Betaxolol), Ramistad (Ramipril), Rivastigmine Mylan plastry, Torvalipin (Atorvastatin).

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Maj
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze