Od jakiej pensji zaczyna się bogactwo w Polsce?

2019-08-23 16:13 KaJa
Bogactwo
Autor: Shutterstock

Ile trzeba zarabiać żeby być nazywanym bogaczem, jakie zarobki gwarantują spokój finansowy? Większość osób uważa, że otrzymując większe wynagrodzenie mogłaby żyć na wyższym poziomie. CBOS zbadał jak Polacy definiują bogactwo i jaka pensje wystarczy by być postrzeganym jako osoba zamożna.

Jedna trzecia ankietowanych powiedziała, że ludźmi bogatymi jest nie więcej niż 5 proc. społeczeństwa, 16 proc uważa, że bogaczy w naszym kraju żyje o 6 proc. do 10 proc. Co ciekawe, aż 27 proc. badanych nie potrafiła oszacować ile jest zamożnych Polaków.

Frankowiczu, sprawdź swoje konto! Nietypowa sytuacja, bankierzy są wkurzeni

Odsetek osób bogatych szacowany jest w Polsce do wysoko, jednak jak wynika z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzonego przez CBOS właściwie nikt z ankietowanych nie określał się mianem osoby bogatej. Nie jest jednak tak, że Polacy nie zauważają bardziej zamożnych os siebie, połowa respondentów przyznała,że zna osobiście przynajmniej jednego „bogacza”.

Nauczyciele dostaną podwyżkę i 1000 złotych na start. Wypłaty już we wrześniu

Ile trzeba zarabiać aby być bogatym?

Jako dochód pozwalający na nazwanie siebie osoba zamożną Polacy najczęściej wskazują kwotę 10 tys. złotych netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. Mimo że statystyki wskazują, że w naszym kraju żyje stosunkowo dużo ludzi bogatych to Polacy są zdania, że brakuje równych szans dla wszystkich. Taką odpowiedź wskazało aż 77 proc. badanych. Ankietowani byli pytanie również o to co decyduje o tym, że ludzie się bogacą. Wśród odpowiedzi padało między innymi pracowitość, odwaga i gotowość do ryzyka (po 43 proc. wskazań), na dalszych miejscach znalazły się również talenty zdolności.

Najnowsze