senior

i

Autor: pixabay.pl

Świadczenia dla seniorów

Odprawa emerytalna i rentowa. Ile wynosi i kto może ją dostać?

2023-09-19 2:53

Przy przechodzeniu na emeryturę i rentę należą się dodatkowe pieniądze. Każdy pracownik otrzymuje wtedy odprawę emerytalną. To jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca pracodawca. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu nawet kara grzywny. Ile wynosi odprawa emerytalna i komu przysługuje świadczenie?

Kto jest uprawniony do odprawy emerytalnej i rentowej?

Odprawa emerytalna to jednorazowe wynagrodzenie pieniężne, które otrzymuje pracownik po zakończeniu umowy o pracę i jednoczesnym przejściu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wypłaca je ostatni pracodawca. Zasady nabywania odprawy emerytalnej reguluje Kodeks pracy. Według przepisów dostanie ją każdy pracownik niezależnie od stażu pracy i umowy, zatrudniony zarówno w prywatnych firmach, jak i w instytucjach państwowych. Nie ma znaczenia z czyjej inicjatywy i w jakim trybie został rozwiązany stosunek pracy.

Komu nie przysługuje odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalno-rentowa nie przysługuje, jeśli uzyskałeś już takie świadczenie u poprzedniego pracodawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy zatrudnionemu przyznano odprawę rentową, a następnie przeszedł on na emeryturę. Pracodawca powinien zawrzeć w świadectwie pracy informację o wypłaceniu pracownikowi takiego świadczenia. Odprawa emerytalna lub rentowa nie może zostać przyznana osobie, która uzyskała prawo do renty lub emerytury, ale nadal pracuje oraz osobie uprawnionej do pobierania świadczenia przedemerytalnego czy renty rodzinnej.

Kiedy jest wypłacana odprawa emerytalna?

Kodeks pracy nie określa dokładnego terminu wypłaty odprawy emerytalnej. Jednak z się ją ostatniego dnia pracy przed przejściem na emeryturę. Fakt otrzymania odprawy emerytalnej musi zostać zapisany w świadectwie pracy.

Odprawa emerytalna – wysokość świadczenia

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Ale pracodawca może ją podwyższyć.

Wysokość odprawy emerytalnej nie podlega składkom ZUS. Wobec tego pracownik dostaje większą kwotę niż ta, którą dotychczas otrzymywał w trakcie trwania zatrudnienia na umowie. Obliczanie odprawy emerytalnej jest podobne do ustalania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowniczy. Pod uwagę bierze się wszelkie stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia. Od odprawy nie  pobiera się również  składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik otrzymuje świadczenie pomniejszone tylko o zaliczkę na podatek dochodowy.

Sonda
Czy czekasz już na emeryturę?
Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze