firma/przedsiębiorca

i

Autor: MATERIAŁY PRASOWE firma/przedsiębiorca

Pieniądze dla bezrobotnych. Jak dostać kilkadziesiąt tysięcy z urzędu pracy?

2021-09-06 12:06

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przyzna ponad 100 jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków ruszył z początkiem września. Mozna dostać nawet 23 tys. na założenie własnej firmy. Program, finansowany ze środków z Funduszu Pracy oraz z funduszy europejskich, skierowany jest do osób bezrobotnych, które planują samozatrudnienie. Podobne nabory prowadzą placówki powiatowe w całej Polsce. Harmonogramów należy szukać na stronach lokalnych urzędów pracy.

W obecnym naborze poznański urząd planuje przyznanie 122 bezzwrotnych dotacji. Każdy uczestnik zakwalifikowany do przyznania wsparcia otrzyma 23 tys. zł na założenie własnej firmy.

Wedle danych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii w całej Polsce założono w tym roku 16 tys. firm, na których konta popłynęła kwota ponad 370 mln zł. To oznacza, że średnia kwota dotacji przyznanych przez urzędy pracy wyniosła niespełna 23 tys. zł.

Dla kogo dotacja na samozatrudnienie

Dofinansowanie na założenie firmy to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wsparcie przyznawane jest w formie jednorazowej dotacji maks. do 23 tys. zł. Obejmuje ono pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Otrzymane środki należy wydatkować zgodnie z harmonogramem i biznesplanem zawartym we wniosku.

ZOBACZ: Pieniądze na dzieci. Sprawdź, o co możesz się ubiegać

Nowe 500 plus. Pieniądze dostaniesz TYLKO na te produkty!

Wniosek o dotację

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – powiatowym urzędzie pracy. Powinien zawierać: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj planowanej działalności gospodarczej,

kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków. Prośba o dofinansowanie zostanie rozpatrzona, pod warunkiem że wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. Warto pamiętać, że każdy PUP może posiadać także swój własny regulamin przyznawania jednorazowych środków na założenie firmy.

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o dotację na samozatrudnienie określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380).

ZOBACZ: Pomysł na firmę. Aromatyczne świece na zimowe wieczory

Sonda
Chciałbyś prowadzić własną firmę?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze