Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w rozmowie z Hubertem Biskupskim

i

Autor: TOMASZ RADZIK/ SUPER EXPRESS Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w rozmowie z Hubertem Biskupskim

"Pieniądze to nie wszystko". Krzysztof Pietraszkiewicz: Musimy zapanować nad inflacją

2022-05-04 17:35

Gościem kolejnego odcinka programu „Pieniądze to nie wszystko” był Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu", Hubert Biskupski rozmawiał z nim m.in. o pomyśle trzymiesięcznych wakacji kredytowych dla każdego, o dopłatach dla kredytobiorców, niskim oprocentowaniu depozytów i o walce z inflacją. Zapis wywiadu możecie oglądać na łamach "Super Biznesu".

Na pytanie red. Huberta Biskupskiego, że reprezentuje "krwiopijczy" biznes, prezes Pietraszkiewicz odpowiedział, że jest to biznes, który łączy wszystkich mieszkańców każdego kraju. Jest to część pewnego dobra wspólnego i wielkiej odpowiedzialności. Żadna z grup interesariuszy nie może być nadmiernie uprzywilejowana, dlatego też jest to bardzo restrykcyjnie regulowane i nadzorowane. Ale teraz, w momencie kiedy dochodzi do jakichś strasznych zaburzeń, szoków wewnętrznych czy zewnętrznych, wówczas trzeba ten koniec z końcem jakoś wiązać i prowadzić bardzo poważne odpowiedzialne rozmowy ze wszystkimi klientami, żeby zachować stabilność systemu finansowego.

Hubert Biskupski stwierdził, że w tej chwili - w związku z wysoką inflacją, a co za tym idzie - rosnącymi stopami procentowymi - kredytobiorcy czują się, mówiąc kolokwialnie, oszukani. I między innymi z tego powodu premier Mateusz Morawiecki na EKG w Katowicach przedstawił taki czteropunktowy plan pomocy kredytobiorcom.

- Czy pomysł wakacji kredytowych jest do zaakceptowania przez system bankowy? - zapytał red. Biskupski. - W Polsce funkcjonuje od kilku lat system wsparcia kredytobiorców: jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i wiele osób z tego funduszu korzysta. Pomysł wakacji kredytowych dla wszystkich, którzy chcą, nie jest dobry. Powinny być dla osób, które mają kłopot z wiązaniem miesięcznego budżetu. Inaczej doprowadzimy do tego, że nie będziemy mogli skierować wielu miliardów złotych na wynagrodzenie dla tych, którzy mają depozyty w bankach – powiedział Pietraszkiewicz.

- Priorytetem jest zapanowanie nad inflacją, zarówno po tej stronie popytowej - poprzez zmniejszenie tego wolnego pieniądza, który trafia na rynek, i po stronie kosztowej, czyli tam, gdzie koszty rosną i z różnych powodów trzeba nad nimi zapanować. I tutaj, moim zdaniem, powinien powstać pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i rządu Program Ograniczania i Zwalczania Inflacji - powiedział Pietraszkiewicz.

Pieniądze to nie wszystko - Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich odniósł się też do likwidacji WIBOR. - WIBOR, ewentualnie w części dotyczącej kredytów mieszkaniowych, może być zastąpiony pewnym innym wskaźnikiem, ale zgodnie z regułami, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Decyzja o zamrożeniu WIBOR-u czy zamrożeniu stóp procentowych to jest strzał wymierzony przeciwko działaniom antyinflacyjnym. Bo to oznacza - z jednej strony, utrzymanie dużej ilości pieniądza na rynku, którego trochę trzeba zebrać, bo inaczej mamy impulsy inflacyjne i to oznaczałoby również niemożliwość zarobienia pieniędzy, żeby zapłacić więcej deponentów. Dlatego jasno mówimy, że zamrażanie WIBOR-u, jak i zamrażanie stóp procentowych z datą grudniową, po prostu jest niewłaściwe.

Tydzień po tygodniu będzie wzrastało oprocentowanie depozytów pod jednym wszakże warunkiem - że ruszy produkcja kredytów. - Jeszcze jedną rzecz muszę dodać, bo o tym się nie mówi, a to jest bardzo ważna kwestia. Otóż: banki w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy straciły na Obligacjach Skarbu Państwa o około 18-19 mld zł. Koszty obsługi stają się coraz wyższe i banki po prostu tracą.

- Żadne działania, jakie są podejmowane przez banki, nie są wymierzone ani przeciwko klientom deponentów, ani przeciwko kredytobiorcom, ani przeciwko płatnikom, ani przeciwko tym, którzy są współwłaścicielami czy udziałowcami banków - dodał Pietraszkiewicz.

Sonda
Czy rosnące raty kredytów skomplikowały życie Tobie lub Twoim bliskim?

Jak wyjaśnił, wysoką inflację mamy w Polsce dlatego, że są czynniki zewnętrzne i wewnętrzne - błędy w polityce gospodarczej. - Po pierwsze, za dużo programów różnego rodzaju, socjalnych, ale także zbyt długie programy ochronne, dodatkowo spadła wydajność pracy. Natomiast wzrosły uposażenie i transfery socjalne. Do tego nałożyły się oczywiście czynniki zewnętrzne, czyli wzrost cen nośników energii, zarówno gazu i ropy, do tego wojna na Ukrainie. Ciągle powtarzam, że powinniśmy ogłosić i powtarzać, że zmierzamy do strefy euro. To ustabilizowałoby naszą walutę, umacniało naszą walutę i byłoby czynnikiem także ograniczającym inflację - mówił.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze