Elektronarzędzia kontrole UOKiK

i

Autor: Shutterstock Elektronarzędzia kontrole UOKiK

Pilarki, piły łańcuchowe, które mogą zabić. Wykryto poważne zagrożenie w sklepach i hurtowniach z elektronarzędziami

2021-06-25 21:13

Obrabiasz drewno, przycinasz gałęzie czy majsterkujesz? Mamy ważne informacje dla Ciebie. Inspekcja Handlowa skontrolowała 15 rodzajów pilarek tarczowych i łańcuchowych. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia aż do 80 proc. z nich! W przypadku 12 urządzeń dostrzeżono błędy dotyczące nieprawidłowej konstrukcji, niewłaściwego oznakowania, a także braki w dokumentacji i instrukcjach obsługi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, na co zwracać uwagę przy zakupie elektronarzędzi, by podczas użytkowania sprzętu nie stracić zdrowia, a nawet życia.

Skontrolowano 15 rodzajów wyrobów, z czego 13 wyprodukowano w Chinach, w 2 przypadkach (1 pilarka tarczowa i 1 łańcuchowa) nie ustalono pochodzenia. Kontrolami objęto 8 modeli pilarek łańcuchowych i 7 modeli pilarek tarczowych. Łącznie zakwestionowano 12 modeli wyrobów (80 proc. skontrolowanych) – 10 produkcji chińskiej, 2 o nieustalonym pochodzeniu.

Jakie nieprawidłowości wskazano? Kontrola pod kątem wymagań formalnych wykazała:

• w 3 przypadkach błędy w instrukcji obsługi (np. brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania pilarki, brak opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem)

• w 3 przypadkach niewłaściwe oznakowanie (np. brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak roku produkcji)

• w 2 przypadkach nieprawidłowe sporządzenie deklaracji zgodności (np. brak odniesienia do właściwych przepisów i norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak danych osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, brak numeru seryjnego)

• w 1 przypadku – błędnie sporządzony certyfikat badania typu UE potwierdzający, że wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymiwymaganiami. Kontrola prawidłowości oznakowania CE, potwierdzającego domniemanie zgodności z wymaganiami, nie wykazała nieprawidłowości.

Sonda
Gdzie najczęściej robisz zakupy przez internet?

Błędy formalne oczywiście są niedopuszczalne, ale o wiele gorsze są te techniczne, a niestety i tych nie brakowało. W ramach kontroli badaniom laboratoryjnym poddanowszystkie sprawdzane elektronarzędzia. W 42,9 proc. zbadanych pilarek tarczowych i 87,5 proc. łańcuchowych stwierdzono nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym, mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju elektronarzędzi. Jak podaje UOKiK, stwierdzone niezgodności o charakterze konstrukcyjnym mogą skutkować konsekwencjami – użytkownicy wadliwych pilarek narażeni są na porażenie prądem elektrycznym lub zranienie.

Wśród 10 pilarek zakwestionowanych z uwagi na uchybienia konstrukcyjne – 9 zostało wyprodukowanych w Chinach, natomiast pochodzenia 1 pilarki łańcuchowej nie ustalono.

Debata e-Polska. Rewolucja Cyfrowa III edycja. Dekada rozwoju
Najnowsze