frankowicze TSUE

i

Autor: Gettyimages

PKO Bank Polski odpuszcza frankowiczom. Będą ugody z kredytobiorcami

2021-04-23 17:10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP zaakceptowało uchwałę dotyczącą ugód z kredytobiorcami walutowymi. PKO Bank Polski jest obecnie w trakcie pilotażu rozwiązania. Po jego zakończeniu, Rada Nadzorcza banku zdecyduje o zasadach oferowania ugód.

PKO Bank Polski poinformował w komunikacie, że wspólnie z ośmioma innymi bankami i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz w asyście dwóch kolejnych instytucji z sieci bezpieczeństwa finansowego od blisko pół roku pracuje nad propozycją Przewodniczącego KNF. Zakłada ona zaoferowanie klientom możliwości zawierania dobrowolnych porozumień, na mocy których klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt mieszkaniowy w CHF od początku był kredytem złotowym. To rozwiązanie jest obecnie jedynym, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług.

ZOBACZ: Dofinansowanie do kredytów ekologicznych w bankach

Bank podaje, że prace nad warunkami ugód są na ukończeniu. Dotyczy to zarówno samej oferty, mechanizmu przewalutowania, jak i projektów umów między klientem i bankiem. Proces mediacji będzie toczył się przy udziale Sądu Polubownego przy KNF. Wniosek o jego przeprowadzenie będzie można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO. Zawartą z klientem umowę o mediację bank przekaże do Sądu Polubownego przy KNF. I to mediator z Sądu wyznaczy terminy spotkań mediacyjnych oraz określi sposób, w jaki będą się one odbywać. Proces mediacji będzie bezpłatny dla klienta – koszty Sądu Polubownego poniesie bank. Z możliwości zawarcia ugody, będą mogli skorzystać również klienci, którzy pozostają dziś w sporze sądowym z bankiem. W tym przypadku, proces ugodowy będzie toczył się przed sądami powszechnymi.Okazuje się, że PKO Bank Polski przeprowadził wśród swoich klientów badanie ankietowe, które pokazało, że aż 70 proc. z nich jest zainteresowanych zawarciem z bankiem ugody. Aktualnie spółka prowadzi pilotaż ugód, w ramach którego uczestniczy w mediacjach przy Sądzie Polubownym przy KNF oraz zawiera ugody przed sądami powszechnymi. Wdrożenie programu ugód z kredytobiorcami walutowymi rekomendowali bankowi także doradcy zewnętrzni: KPMG, który pełni w tym procesie rolę doradcy biznesowego banku, oraz dwie wspierające bank kancelarie prawne: kancelaria GIDE oraz kancelaria Kubas Kos Gałkowski.

ZOBACZ: Lockdown w Polsce. Jak są czynne banki

E-polska: Rok od pandemii
Sonda
Czy masz kredyt we frankach?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze