Bank PKO BP

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Bank PKO BP

PKO BP ma powody do świętowania - zarobił ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej!

2021-05-28 12:07

W pierwszym kwartale 2021 roku zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego wyniósł 1 177 milionów złotych i był wyższy o 674 milionów złotych niż w analogicznym okresie 2020 roku. Kwartalny zysk przekroczył wyraźnie miliard złotych, co zaskoczyło nawet najbardziej pozytywnie nastawionych analityków. Zysk banku okazał się proc. 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.123,5 mln zł.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego S.A. uzyskany w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 1 177 mln zł i był o 674 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku" - poinformował bank w raporcie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2021 rok. W raporcie przekazano, że wzrost zysku netto był determinowany m.in. przez spadek o 133 mln zł kosztów działania, w tym o 78 mln zł kosztów regulacyjnych.

Bank poprawił wynik z wyceny inwestycji kapitałowych o 76 mln zł - zmiana wyceny dotyczyła głównie akcji VISA Inc. W I kw. br. suma aktywów osiągnęła poziom ponad 384 mld zł, co oznacza wzrost o 20 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 7 mld zł w stosunku do poziomu aktywów na koniec 2020 roku. Koszty działania Grupy w I kwartale br. wyniosły 1 655 mln zł.

Jak przygotować kosztorys dla banku? Doradca finansowy Murator FINANSE

Bank przekazał, że w I kwartale nie zawiązywał rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta wynosiła 85 mln zł. "Brak kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (w analogicznym okresie 2020 roku ujęto -85 mln zł)" - napisano. PKO BP poinformowało, że w efekcie domykania pozycji wymiany powstałej w następstwie decyzji NWZA w sprawie oferowania ugód klientom, Grupa Kapitałowa Banku rozpoznała wynik z pozycji wymiany w kwocie około 156 mln zł.

Sonda
Czy jesteś klientem banku PKO BP?

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z największych grup finansowych Europy Środkowo–Wschodniej.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio. Chodzi m.in. o PKO Bank Hipoteczny, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych; PKO BP BANKOWY PTE; PKO Leasing.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze