Bank PKO BP

i

Autor: Shutterstock Bank PKO BP

PKO BP

PKO BP podsumowało finansowo 2022 rok. Ponad 3 mld zysku

2023-03-10 8:09

Jak poinformował w komunikacie PKO BP, skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 2022 wyniósł 3 mld 333 mln zł. Tym samym był o 1 mld 541 mln niższy niż w 2021 roku.

PKO BP z zyskiem ponad 3 mld zł w 2022 roku

Jak podał bank, w 2022 r. nastąpił wzrost skali działania Grupy kapitałowej banku: suma aktywów osiągnęła ok. 431 mld zł, czyli o 13 mld zł więcej r/r; depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej; finansowanie udzielone klientom wyniosło około 246 mld zł (-1 mld zł r/r. Dodano, że aktywa płynne, czyli należności od banków, kasa, środki w banku centralnym i papiery wartościowe z portfela bankowego, wyniosły niemal 153 mld zł (+10 mld zł r/r).

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w 2022 roku wyniósł 3 333 mln PLN i był o 1 541 mln PLN niższy niż w 2021 roku" - podano w komunikacie.

Wiceprezes PKO BP wyjaśnia wyniki finansowe banku

Wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu Paweł Gruza zwrócił uwagę, że "najbardziej brzemiennym efektem wojny w Ukrainie w zakresie gospodarczym było spotęgowanie czynników inflacyjnych". Jak wyjaśnił, dotyczyło to zarówno Polski, jak i niemal całego świata. "W reakcji na to zjawisko banki centralne podnosiły stopy procentowe. To z kolei miało przełożenie na sytuację całego krajowego sektora bankowego. Obserwowaliśmy osłabienie popytu na kredyty, w tym zwłaszcza hipoteczne. Wyzwaniem były także pozycje nadzwyczajne w bilansie" - ocenił.

Gruza tłumaczył, że po zaabsorbowaniu efektów zdarzeń nadzwyczajnych zanotowaliśmy wynik na poziomie 3 mld 333 mln zł. "Było to możliwe m.in. dzięki mocnemu wzrostowi dochodów z działalności podstawowej oraz kontroli kosztów i ryzyka. Dziś na początku marca 2023 r. sytuacja zaczyna wyglądać bardziej optymistycznie" - wskazał Paweł Gruza.

"Naszym priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, będziemy jednak aktywnie przyglądać się możliwościom dokonywania przejęć. Do 2025 roku zakładamy osiągnięcie ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc." - podkreślił wiceprezes.

Bank podał, że na koniec 2022 roku sieć jego oddziałów obejmowała 967 placówek własnych (w tym oddziały, biura i centra) oraz 349 agencji. Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 25 tys. etatów

Pieniądze to nie wszystko Paweł Gruza
Sonda
Czy masz konto w PKO BP?
Najnowsze