W ubiegłym roku spółka dostarczyła różnym wykonawcom kilkadziesiąt tysięcy takich podkładów

i

Autor: pixabay.com W ubiegłym roku spółka dostarczyła różnym wykonawcom kilkadziesiąt tysięcy takich podkładów

Podkłady kolejowe z samowoli budowlanej

2021-10-30 11:20

Jak ustaliliśmy podkłady kolejowe dostarczane różnym wykonawcom zostały wyprodukowane w zakładach… będących samowolą budowlaną. Czy takie podkłady są bezpieczne? Czy uzyskały odpowiedni atest? Czy nie stwarzają zagrożenia dla pasażerów?

Jak ustaliliśmy Spółka Plastwil De Bonte wybudowała na wynajmowanej nieruchomości w Łodzi elementy infrastruktury, takie jak miejsce do przechowywania piasku, kruszywa i węzła betoniarskiego, bez wymaganych zezwoleń. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi w listopadzie 2019 roku po dokonaniu oględzin stwierdził m.in., że „samowolnie wybudowano węzeł betoniarski na potrzeby produkcji prefabrykatów betonowych w zakładzie produkcyjnym Plastwil de Bonte”. W maju 2021 roku PINB ustalił dla spółki opłatę legalizacyjną w wysokości 125 tys. zł, a dopiero w sierpniu zatwierdził projekt budowlany i nałożył obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Magdalena Pląskowska adwokat i pełnomocnik Plastwil de Bonte potwierdziła, że rzeczywiście doszło do samowoli budowlanej w zakresie budowy kilku elementów infrastruktury zewnętrznej, nie dotyczących żadnego z wynajętych budynków, ale dodała, że spółka w sierpniu bieżącego roku uzyskała już decyzję legalizacyjną, a wcześniej uiściła opłatę legalizacyjną. Jak wyjaśniła, spółka dokłada należytej staranności do procesu produkcji podkładów strunobetonowych, a produkty tej firmy są najwyższej jakości.

Żadne procesy zewnętrzne, w tym postępowania administracyjne nie mają wpływu na jakość produktów. Podkłady podlegają kontroli wynikającej z przepisów prawa, w tym także w toku ich eksploatacji. Dywagacje na temat potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa rynku kolejowego, wydają się bezcelowe - mówi Pląskowska w rozmowie z nami. Podkreśliła, że Spółka uzyskała certyfikaty WE od niemieckiej jednostki notyfikowanej, która kilkukrotnie weryfikowała wszystkie procesy produkcyjne, przy okazji kolejnych audytów. Nadto była audytowana przez inne jednostki, uprawnione do kontroli produktów kolejowych.

Złote Laury 2021. Szef PFR: nie wykluczamy kolejnych tarcz finansowych

Z naszych informacji wynika, że w ubiegłym roku spółka dostarczyła różnym wykonawcom kilkadziesiąt tysięcy takich podkładów. Jednym z klientów spółki z Łodzi jest PKP PLK.

Mirosław Siemieniec rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe, potwierdza, że PKP PLK zawarły jedną umowę ze spółką Plastwil De Bonte (siepień 2021 r.) I mówi: „W 2019 r. Plastwil De Bonte Sp. z o.o. w ramach obowiązującej w spółce procedury złożyła wniosek o dopuszczenie do dostosowania podkładów kolejowych PS-94”.

Czytaj również: Zmiana czasu, a kursowanie pociągów. Co się zmieni?

Zapytany przez nas, czy PKP PLK miały świadomość, że podkłady produkowane są w obiekcie będącym samowolą budowlaną odpowiada: „Wybór wykonawców odbywa się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień obowiązujących w spółce. Zasady udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert w procedurze przetargowej oraz wyboru wykonawcy zawsze są dostępne i jednakowe dla wszystkich zainteresowanych. Zapewnił także, że nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych sprawują uprawnieni branżowi inspektorzy nadzoru budowlanego wspierani przez geodetów i laborantów.

Mirosław Siemieniec dodał, że producent dołączył wszystkie niezbędne dokumenty, a analiza przekazanego materiału nie wykazała jakichkolwiek niezgodności z obowiązującymi przepisami oraz procedurami .To było podstawą do dopuszczenia produktu.

Sonda
Lubisz jeździć PKP?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany