zarobki w wojsku

i

Autor: Shutterstock zarobki w wojsku

Wynagrodzenia w armii

Podstawowe szkolenie wojskowe. Ile w 28 dni zarobi ochotnik w wojsku?

2023-02-28 2:14

Jak informuje wojsko polskie, 28-dniowe szkolenie podstawowe odbywa się w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia. Kończy się przysięgą. Można też wybrać inny rodzaj szkolenia - specjalistyczne, które trwa 11 miesięcy. Ile można otrzymać żołdu za taką służbę?

Ochotnik zarobi tyle co żołnierz zawodowy

Portal money.pl, powołuje się na Mariannę Schreiber, żonę Łukasza Schreibera z PiS, ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która bierze udział w dobrowolnym szkoleniu wojskowym. Jak informuje Szchreiber za 28 dniowe szkolenie otrzymuje tyle ile wynosi żołd zawodowego żołnierza tj. 4560 zł brutto.

28-dniowe szkolenie podstawowe odbywa się w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia i kończy się przysięgą. Money informuje, że można również wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym, które z kolei trwa 11 miesięcy. 

Portal informuje, że oprócz wynagrodzenia ochotnikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej, prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym), a także pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska) - wymienia portal money.pl

Ile zarabia się w armii?

Jak informowaliśmy na łamach Super Biznesu, w ubiegłym roku MON dał żołnierzom 600 zł podwyżki. Są też nowe świadczenia motywacyjne: 1500 zł dla tych, którzy zdecydują się zostać w służbie po 25 latach, oraz 2500 zł - po 28 latach. Obecnie przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 6154 zł brutto.

Kwoty tzw. uposażenia zasadniczego, które wraz z długością okresu pełnienia służby ulegają zwiększeniu. Przykładowo dodatek za służbę wojskową przysługuje żołnierzom po 3 latach i wynosi 3 proc. uposażenia. Dalsze podwyżki również są przyznawane w 3-letnich interwałach, aby osiągnąć 15 proc. za 15-letnią służbę. Później już dodatek wzrasta o 1 proc., więc najstarsi żołnierze mający na koncie 35 lat służby, mają dodatek wynoszący 35 proc.

Poza tym żołnierze mogą liczyć też na szereg innych dodatków, do których możemy zaliczyć np. dodatek motywacyjny, kompensacyjny, nagrodę jubileuszową, dodatek rozłąkowy, nagrodę uznaniową, dodatek służbowy bądź specjalny.

Pieniądze to nie wszystko - Dawid Piekarz
Sonda
Czy otrzymałeś już wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze