lekarz przy łóżku

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Rynek pracy

Lekarze dostaną nawet 1000 zł podwyżki! Podwyżki w sektorze zdrowia od 1 lipca 2023 roku

2023-05-12 1:55

"1 lipca celujemy z kolejną turą podwyżek dla całego środowiska medycznego; szacujemy, że koszt tej podwyżki to będzie w ujęciu półrocznym co najmniej 3-4 miliardy złotych" - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Ile będą wynosiły pensje lekarzy?

Podwyżki w służbie zdrowia. Ile będą zarabiali lekarze?

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, pensje pracowników służby zdrowia wzrosną następująco:

  • lekarz ze specjalizacją - wzrost o 991,25 zł
  • lekarz bez specjalizacji - wzrost o 813,51 zł
  • lekarz stażysta - wzrost o 649,44 zł
  • magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny - wzrost o 881,87 zł
  • opiekunowie medyczni i pozostali pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem - wzrost o 587,91 zł
  • sanitariusz i salowa - wzrost o 444,35 zł

Co istotne - od podwyższonych wynagrodzeń zasadniczych obliczane będą dodatki, np. stażowy i za pracę w nocy.

Pielęgniarki zapowiedziały protest. Minister zdrowia odniósł się do sprawy

23 maja 2023 roku o godzinie 11.00 pod Sejmem planowany jest protest pielęgniarek. Do tej kwestii odniósł się podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. "Przypomnę, że na 1 lipca celujemy z kolejną turą podwyżek dla całego środowiska medycznego, zgodnie z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach. Na tę chwilę szacujemy, że koszt tej podwyżki to będzie w ujęciu półrocznym co najmniej 3-4 miliardy złotych. Jesteśmy tak naprawdę w przeddzień przeznaczenia ogromnych środków publicznych na zwiększenie wynagrodzeń".

Jak przytacza portal INFOR, minister Niedzielski odniósł się również do postulatów pielęgniarek oraz kwestii związanej z podwyżkami. "To jest dyskusja o tym, żeby z jednej strony pracodawcy kwalifikowali do pracy według wykształcenia a nie według potrzeb stanowiskowych. Zwracam uwagę, że to jest dyskusja na linii pracownik-pracodawca, tutaj minister zdrowia przygotował takie regulacje i Sejm je przyjął, że jest to robione zgodnie z potrzebami zarządczymi pracodawcy (...). Jeżeli patrzymy na sytuację ekonomiczną, na sytuację ogólnoświatową, to wydaje się, że rozwiązanie, w którym wynagrodzenia od lipca zwiększą się zgodnie z tempem wzrostu PKB, czy w ogóle wynagrodzeń w kraju to jest bardzo, bardzo szczodre rozwiązanie" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski cytowany przez INFOR.

Pielęgniarki przedstawiają postulaty. Czego domagają się od rządu?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przedstawił postulaty i domaga się spełnienia przynajmniej czterech:

  • podniesienia współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej
  • powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami przez zmianę zapisu "kwalifikacje wymagane" na “kwalifikacje posiadane"
  • gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
  • zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji
Sonda
Czy lekarze w Polsce są odpowiednio wynagradzani?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz
Najnowsze