Ubezpieczenia

i

Autor: pixabay.com

Rynek ubezpieczeń

Polacy nie wierzą w opłacalność ubezpieczeń. Dlatego odstajemy pod tym względem od innych Europejczyków

2023-02-09 8:11

Polacy przyznają, że kupują polisy ubezpieczeniowe rzadziej niż obywatele innych krajów Unii Europejskiej. Różnicę na niekorzyść widać zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita". Z czego takie różnice wynikają? Dlaczego Polacy tak niechętnie sięgają po ubezpieczenia od rozmaitych zdarzeń losowych?

Polisy ubezpieczeniowe w Polsce i Europie

"Rzeczpospolita" podaje, że Polacy gorzej oceniają poziom pokrycia ryzyka dzięki zakupowi polisy w porównaniu do obywateli innych państw Unii Europejskiej. Według dziennika, bazując na badaniach opublikowanych przez EIOPA, odpowiedzi Polaków nie różnią się od średniej UE. O otrzymaniu odszkodowania niższego od oczekiwań mówi po 8 proc. badanych. 7 proc. wskazuje, że polisa nie pokryła jakiegoś ryzyka. O tym, że zgłoszona szkoda została odrzucona z powodów niejasnych dla klienta – po 5 proc. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", Polacy nawet rzadziej niż średnio Europejczycy decydują się na nieodnawianie polisy ubezpieczeniowej z uwagi na odrzucenie szkody (4 proc. do 5 proc.)

Ale różnice widać w ocenie poziomu ubezpieczenia. "Obywatele krajów UE pytani o to, jaka byłaby ich sytuacja, gdyby mienie zostało zniszczone w wyniku takich zdarzeń jak burza, powódź czy pożar, w 29 proc. odpowiadają, że polisa w pełni pokryłaby szkody. 22 proc. ankietowanych mówi o częściowym pokryciu, a o braku ubezpieczenia – 14 proc. W Polsce 22 proc. ankietowanych spodziewałoby się odszkodowania w pełni pokrywającego straty, 29 proc. mówi o częściowej rekompensacie, 17 proc. zaś przyznaje, że nie ma żadnego ubezpieczenia" - czytamy.

Polacy nie wierzą w ubezpieczenia?

Gazeta dodaje, że wyraźniej widać to w ubezpieczeniach medycznych. "W UE 16 proc. ankietowanych mówi o pełnym pokryciu wydatków, a 37 proc. przyznaje, że nie ma odpowiedniej polisy. W Polsce opłacenia kosztu interwencji medycznej z polisy spodziewałoby się 9 proc. ankietowanych, a 41 proc. nie ma odpowiedniego ubezpieczenia" - wyjaśnia.

Według "Rzeczpospolitej" Polska wypada wyraźnie słabiej od średniej unijnej w obszarze ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw. O posiadaniu polisy na wypadek działania żywiołów mówi jeden na trzech ankietowanych z polskiego sektora MŚP, natomiast w Unii jest to 43 proc. Aż 53 proc. polskich firm przyznaje, że takiej polisy nie ma. Średnia unijna w tym pytaniu wynosiła natomiast 38 proc.

Okazuje się, że w Polsce aż 81 proc. firm deklaruje, że nie ma polisy zapewniającej ochronę prawną czy przed skutkami zdarzeń takich jak strajk (kolejne 12 proc. nie wie, czy ją ma). W UE takiej odpowiedzi udzieliło 54 proc. ankietowanych (18 proc. stwierdziło "nie wiem").

Sonda
Opłaciłeś już w tym roku ubezpieczenie OC?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Najnowsze

Materiał sponsorowany